Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański

Cena 45.45 zł Katalogowa 59 zł

Książka z Publicznego prawa gospodarczego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W książki tej omówiono m.in. następujące kwestie:
- konstytucyjna regulacja gospodarki,
- administracja gospodarki,
- prawne formy działania administracji gospodarki,
- prawne regulacje podejmowania działalności gospodarczej,
- rejestracja przedsiębiorców,
- działalność gospodarcza przedsiębiorców zagranicznych,
- działalność gospodarcza Skarbu Państwa a także jednostek samorządu terytorialnego,
- prawo ochrony konkurencji.

Siódme wydanie zawiera przede wszystkim zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne.