Publiczne prawo gospodarcze Blicharz

Cena 54.84 zł Katalogowa 75 zł

Podręcznik z publicznego prawa gospodarczego zawiera całościowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze. Przedstawia zarówno podstawowe dla tej dziedziny zagadnienia, takie W jaki sposób prawo: działalności gospodarczej, konkurencji, zamówień publicznych czy partnerstwa publiczno-prywatnego, jak i rzadziej spotykane w tego typu opracowaniach regulacje dotyczące prawa rynku kapitałowego czy prawa własności przemysłowej. W książce zostały uwzględnione założenia zmian zwłaszcza z zakresu prawa:

- rynku kapitałowego,
- ochrony konkurencji,
- zamówień publicznych,
- partnerstwa publiczno-prywatnego,
- lotniczego

- nad którymi w chwili oddawania jej do druku trwały prace legislacyjne.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla studentów prawa, administracji a także ekonomii, a także pracowników organów administracji publicznej. Może stanowić cenną lekturę dla przedsiębiorców, szczególnie tych działających we wspomnianych sektorach gospodarki.