Publiczne prawo gospodarcze

Książki kompleksowo, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze - Prawo gospodarcze publiczne

Zobacz Prawo gospodarcze publiczne Ablewicz Kazusy Becka
Prawo gospodarcze publiczne Ablewicz Kazusy Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325518967 Wydanie 2010

Kazusy Becka Prawo gospodarcze publiczne podzielone są na dwie części: PIERWSZA składa się z opisów stanów faktycznych wraz z odpowiedziami, literaturą oraz najważniejszym orzecznictwem i wskazówkami do rozwiązania, uwzględniających zaga ...

Zobacz Prawo gospodarcze publiczne Strzykowski
Prawo gospodarcze publiczne Strzykowski

LexisNexis Polska Isbn 9788376205199 Wydanie 2011

Podręcznik jest wykładem prawa gospodarczego publicznego, przeznaczonym dla studentów prawa wyższych uczelni. Wykład obejmuje:- część ogólną: pojęcie prawa gospodarczego publicznego, źródła i zasady, podmioty, funkcje i instrumentarium ...

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Szafrański Snażyk
Publiczne prawo gospodarcze Szafrański Snażyk

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325554965 Wydanie 2013

Książka Wykłady Becka będzie stanowiła pomoc w poznaniu podstawowych zagadnień z zakresu publicznego prawa gospodarczego. W publikacji tej omówiono następujące kwestie: - konstytucyjna regulacja gospodarki, - administracja gospodarki, - praw ...

Zobacz Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć
Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325527372 Wydanie 2011

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułuj ...

Zobacz Prawo gospodarcze publiczne Powałowski Podręczniki Prawnicze
Prawo gospodarcze publiczne Powałowski Podręczniki Prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325503680 Wydanie 2011

Książka dla studentów prawa, administracji, \r\nekonomii, zarządzania, a także do osób, które pragną poznać ważniejsze instytucje publicznego prawa gospodarczego. Charakterystyczną cechą podręcznika jest specyficzny dobór aktów i ich pre ...

Zobacz Prawo gospodarcze publiczne Powałowski
Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325572662 Wydanie 2015

Studia Prawnicze wyd. Beck. Przedmiotem prawa gospodarczego publicznego jest regulacja zachowań państwa wobec przedsiębiorców, jest to prawo interwencji państwa i jego organów oraz aparatu w sferze gospodarczej.Prawo gospodarcze publiczne to fo ...

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Olszewski
Publiczne prawo gospodarcze Olszewski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325503680 Wydanie 2011

W podręczniku prawniczym wyd. Beck omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo ...

Zobacz Prawo gospodarcze publiczne 2012 Podręczniki LexisNexis
Prawo gospodarcze publiczne 2012 Podręczniki LexisNexis

LexisNexis Polska Isbn Wydanie 2012

Podręcznik jest wykładem prawa gospodarczego publicznego, przeznaczonym dla studentów prawa wyższych uczelni. Wykład obejmuje część ogólną: pojęcie prawa gospodarczego publicznego, źródła i zasady, podmioty, funkcje i instrumentarium pr ...

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka
Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325531638 Wydanie 2011

Seria Wykłady Becka zawiera niezbędny pakiet wiedzy z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej\r\nformie, jednocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony przez samych st ...

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej

LexisNexis Polska Isbn 9788376207918 Wydanie 2010

Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej to podręcznik, który obejmuje charakterystykę publicznego prawa gospodarczego jako rezultatu zachowań i powinności państwa wobec gospodarki. Oprócz przedstawienia zagadnień teoretycznych ...