Publiczne prawo gospodarcze

Książki kompleksowo, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze - Prawo gospodarcze publiczne

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański
Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580779 Wydanie 2018

Książka z Publicznego prawa gospodarczego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:- konstytucyjna regulacja gospoda ...

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Blicharz
Publiczne prawo gospodarcze Blicharz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074117 Wydanie 2017

Podręcznik z publicznego prawa gospodarczego zawiera kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze. Przedstawia zarówno podstawowe dla tej dziedziny ...

Zobacz Prawo gospodarcze publiczne Powałowski
Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595081 Wydanie 2017

Publikacja z prawa gospodarczego publicznego służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w pła ...

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Olszewski
Publiczne prawo gospodarcze Olszewski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569228 Wydanie 2015

W podręczniku prawniczym wyd. Beck omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo ...

Zobacz Prawo gospodarcze publiczne w pigułce 2016
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce 2016

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325584955 Wydanie 2016

To kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, ...

Zobacz POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE
POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE

Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris Isbn 8389363633 Wydanie 2007

Prezentowana praca nosząca tytuł Polskie prawo gospodarcze publiczne. Wprowadzenie w zamierzeniu autora stanowi część I większej całości, którą dopełnić ma część II - Zarys prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Tak więc Czytelnik bę ...

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Szafrański
Publiczne prawo gospodarcze Szafrański

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325577520 Wydanie 2015

Książka Publiczne prawo gospodarcze obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:\r\n- prawne formy działania administra ...

Zobacz Leksykon prawa gospodarczego publicznego
Leksykon prawa gospodarczego publicznego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325571962 Wydanie 2015

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułuj ...

Zobacz Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A i 8B
Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A i 8B

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325551438 Wydanie 2013

Hauser i Niewiadomski polecają książkę z prawa gospodarczego, która będzie przydatna w codziennej praktyce dla sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, aplikantów, pracowników administracji oraz pracowników biur prawnych przeds ...

Zobacz Prawo gospodarcze publiczne Powałowski
Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325544027 Wydanie 2012

Studia Prawnicze wyd. Beck. Przedmiotem prawa gospodarczego publicznego jest regulacja zachowań państwa wobec przedsiębiorców, jest to prawo interwencji państwa i jego organów\r\noraz aparatu w sferze gospodarczej.Prawo gospodarcze publiczne to f ...