PSYCHOLOGIA SĄDOWA DLA PRAWNIKÓW

Cena 126.58 zł Katalogowa 169 zł

Książka pomaga w zrozumieniu mechanizmów psychologicznych towarzyszących czynnościom procesowo-kryminalistycznym. Opracowanie jest napisane przystępnym i łatwym językiem przez prawnika, a nie psychologa. Publikacja odpowiada na następujące pytania:

- W jaki sposób płeć, wiek i stan emocjonalny wpływają na treść wyjaśnień?
- Jak i jak można zastosować psychologiczny ewaluator stresu i termowizję?
- Czym jest hipermnezja, amnezja, złudzenia pamięciowe i jak wpływają one na zeznania świadków lub oskarżonych?

Książka jest przydatna w pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także funkcjonariuszy policji i innych służb prowadzących postępowania, w których niezbędne jest szerokie zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, zwłaszcza sądowej.