Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych wzory decyzji, wniosków i pouczeń

Cena 89.13 zł Katalogowa 119 zł

W książce Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń w sposób przystępny przedstawione zostały zasady realizacji świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Czytelnicy odnajdą tu problematyczne ujęcie najczęściej poruszanych aspektów wybranych rodzajów świadczeń rodzinnych. Po omówieniu podstaw prawnych zamieszczono odniesienie do przykładu z praktyki (w formie pytania i odpowiedzi) a także do poglądu wyrażonego w orzecznictwie samorządowych kolegiów odwoławczych lub sądów administracyjnych. Autor książki Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeńpodejmuje kwestie trudne i wymagające wykładni, które były sygnalizowane przez pracowników urzędów obsługujących organy właściwe (w szczególności pracowników urzędów miejskich oraz ośrodków pomocy społecznej). Prezentuje także aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące postępowania administracyjnego w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Dodatkowym walorem książki Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych Wzory decyzji, wniosków i pouczeń są zawarte wzory decyzji, wniosków i pouczeń.