Przygotowanie organizacji do stosowania rodo

Ochrona danych w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie
Cena 101.64 zł Katalogowa 128 zł

Ochrona danych osobowych RODO

Księgarnia eksiazka.eu poleca książkę wydawnictwa Presscom - zapoznaj się z nadchodzącymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych, które będą obowiązywać od maja 2018 roku

Zobacz Ochrona danych osobowych RODO

Dzięki książce dowiesz się, w jaki sposób dobierać zabezpieczenia, jakie elementy, zgodnie z rozporządzeniem technicznym, musi zawierać dokumentacja a także W jaki sposób te elementy powinny wiązać się z pozostałymi systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Pozna także obowiązki w zakresie ochrony danych w procesach kadrowych i otrzyma wskazówki, jak prowadzić sprawdzenia.

W jakim zakresie unijne rodo różni się od obowiązującej w Polsce uodo?
Jak opracować i wdrożyć system ochrony danych osobowych w kontekście zbliżających się zmian w prawie?
Czy przetwarzanie danych można zlecić podmiotom zewnętrznym?

Książka pomoże przygotować się organizacjom do wdrożenia rodo oraz rozwiązać konkretne problemy związane ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych zarówno w okresie przejściowym, jak i po wejściu nowych przepisów w życie. W książki szczegółowo zostały omówione te zmiany, wynikające z rozporządzenia ogólnego, które znacząco wpłyną na dotychczasowy sposób przetwarzania danych osobowych:
- obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania wewnątrz organizacji,
- modyfikacja katalogu danych wrażliwych,
- zmiana statusu ABI,
- dopuszczalność współadministrowania danymi,
- zarządzanie incydentami i raportowanie wycieku danych,
- odpowiedzialność administratora danych i wysokie kary finansowe.

Poradnik ma charakter praktyczny – istotne wnioski autorzy uwypuklają w ramkach „Ważne!”, przedstawiając kluczowe zagadnienia. Udzielają jednocześnie odpowiedzi na pytanie „A co na to rodo?” oraz powołują się na przykłady, które zostały oznaczone hasłem „Z życia wzięte”.