Przestępstwa podatkowe

Nowe kary i procedury
Cena 78.22 zł Katalogowa 89 zł

Kontrole podatkowe na nowych zasadach

Publikacja wyjaśnia zmiany w zakresie karania za przestępstwa i wykroczenia podatkowe. Omawia nowe przepisy dotyczące zwiększonych uprawnień dla fiskusa, nowych rodzajów przestępstw oraz zmienionej struktury administracji skarbowej. Zawiera liczne przykłady, wzory wniosków i treść ustawy o Krajowej Administracji Sądowej

Praktyczne omówienie przepisów dotyczących nowych uprawnień skarbówki i wyższych kar za oszustwa podatkowe. Ważne dla wszystkich podatników: zwiększone uprawnienia dla fiskusa nowe rodzaje przestępstw nowa struktura administracji skarbowej przykłady, wzory wniosków, ustawa o KAS Książka wyjaśnia i przedstawia zmiany w zakresie karania za przestępstwa i wykroczenia podatkowe. W oparciu o najnowsze zmiany wynikające z kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego i nowej organizacji krajowej administracji skarbowej, autor przedstawia przesłanki odpowiedzialności karnej i wymiar kar, jakie mogą być orzeczone wobec oskarżonego a także pokrótce przedstawia postępowanie przygotowawcze i sądowe. Prezentuje opis przestępstw i wykroczeń podatkowych. Przybliża nową strukturę organów skarbowych oraz ich szczególne uprawnienia w zakresie ścigania przestępstw, które zaczną obowiązywać 1 marca 2017 r. Dla łatwiejszego zrozumienia poruszanych zagadnień Książka została wzbogacona o orzeczenia sądów, przykłady i wzory wniosków, treść ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W opracowaniu m.in.: Szkodliwość czynu, wina i błąd podatnika Rodzaje naruszeń przepisów Oszustwo podatkowe Dobrowolne poddanie się karze Działania organów administracji skarbowe