Przekształcenia spółek

Praktyczne aspekty podatkowe i rachunkowe.
Cena 75.66 zł Katalogowa 99 zł

Książka omawia najważniejsze kwestie związane z przekształceniami spółek, jakie uregulowano w Kodeksie spółek handlowych, w tym przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego a także przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową. Zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe zostały zaprezentowane z uwzględnieniem odrębności przekształcenia: ?
spółki osobowej w spółkę kapitałową;
?
spółki kapitałowej w spółkę osobową;
?
spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
?
spółki osobowej w inną spółkę osobową;
?
spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego;
?
przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Przekształcanie spółek jest szansą dla firm na ich rozwój oraz zmianę pozycji na rynku i podniesienie konkurencyjności. Z tego względu instytucja przekształcenia, zapewniająca zachowanie tożsamości podmiotowej w ramach kontynuacji działalności – przy jednoczesnej zmianie formy prawnej – jest dla spółek niezwykle atrakcyjna i coraz powszechniejsza. W przypadku przekształcania spółek należy pamiętać, aby uwzględnić regulacje z różnych dziedzin prawa. Publikacja w praktyczny sposób pokazuje, w jaki sposób w trakcie przekształcenia postępować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.