Proces karny zarys systemu Waltoś

Cena 69.60 zł Katalogowa 89 zł

Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Ani niewielkie zmiany jego struktury, ani niezliczone zmiany ustawodawstwa ich nie podważyły. Nadal jest więc zarysem, a nie pełnym systemem polskiej procedury karnej. Wciąż przedstawia prawo na tle historycznym i prawno porównawczym w związku z jego stosowaniem w praktyce, konsekwentnie nie unika akcentów krytycznych i polemicznych podczas omawiania prawa obowiązującego a także nie powstrzymuje się przed wyrażaniem własnych zapatrywań jego autorów i propozycjami de lege ferenda, nie mówiąc już o posługiwaniu się aparaturą naukową. Nadal też znajdują się w nim liczne odesłania do literatury oraz aktualne zestawienia bibliograficzne na końcu każdego rozdziału.
Stan prawny książki Proces karny zarys systemu to 1 września 2016 roku