Proces karny zarys systemu Waltoś

To już dwunaste wydanie doskonałego podręcznika akademickiego. Nie tylko kolor okładki różni je od poprzedniego:
- znikł aneks, w którym omówione zostały założenia wielkiej reformy polskiego procesu karnego, uchwalonej przez Sejm w dniu 27 września 2013 r.;
uzupełniona przepisami dużej nowelizacji kodeksów karnych z dnia 20 lutego 2015 r. reforma weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 r., została więc uwzględniona w treści całego podręcznika;

- znacznemu rozbudowaniu uległ rozdział 9., poświęcony przebiegowi procesu;
szerzej omawia nowy model postępowania jurysdykcyjnego a także wyjaśnia te kwestie, które budzą najwięcej uwag i wątpliwości;

- dodano nowy rozdział 12. - poświęcony postępowaniom szczególnym. Czytelnik znajdzie w książce tło historyczne i prawnoporównawcze, w jaki sposób również warstwę empiryczną, uzupełnione o odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne oraz indeks rzeczowy - ilustrowane niezmiennie dowcipnymi rysunkami Szymona Kobylińskiego. Podręczniki obowiązkowe