Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Cena 106.99 zł Katalogowa 128 zł

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Autor przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji a także innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w jaki sposób należy opisać i wdrożyć zasady je regulujące.