Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Karta Nauczyciela, prawo pracy i Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - z serii MERITUM. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Cena 112.34 zł Katalogowa 149 zł

Książka zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych a także organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych, W jaki sposób i przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Każda procedura wskazuje odpowiednio:

- termin wykonania danego zadania,
- podmioty uczestniczące w jego realizacji, oraz
- podstawę prawną wraz z komentarzem.

Procedury dotyczą następujących zagadnień:

- nawiązanie, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy nauczycieli,
- wynagradzanie, czas pracy i urlopy nauczycieli,
- kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli oraz ocena ich pracy,
- ochrona zdrowia nauczycieli oraz ich uprawnienia socjalne i emerytura,
- kary porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna,
- prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i obsługi.


Wzory

Każdą procedurę uzupełniają wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Opracowanie zawiera stan prawny wynikający z przepisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Obejmuje także zmiany obowiązujące od 1 września 2017 r. Na mocy tych przepisów zostały przygotowane procedury dotyczące m.in.:

- rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w związku z likwidacją placówki oświatowej,
- przeniesienia nauczyciela mianowanego lub zatrudnionego na umowę o pracę do innej placówki,
- ograniczenia zatrudnienia nauczyciela,
- przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny,
- udzielania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia.


Książka jest kontynuacją opracowania Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty (2017).