Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1

Prawo oświatowe i system oświaty - z serii MERITUM. Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Cena 171.19 zł Katalogowa 199 zł

Książka zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych a także organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. Procedury dotyczą takich zagadnień jak:

- zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół i placówek publicznych i niepublicznych,
- powierzenie i odwołanie funkcji kierowniczych w oświacie,
- wychowanie przedszkolne,
- dotacje dla szkół i placówek,
- kształcenie zawodowe,
- obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i nauki,
- egzaminy i sprawdziany,
- nadzór pedagogiczny,
- kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne,
- pomoc materialna dla uczniów,
- finanse publiczne i kontrola zarządcza,
- system informacji oświatowej,
- ochrona danych osobowych,
- bhp w placówce oświatowej,
- krajoznawstwo i turystyka.

Każda procedura wskazuje odpowiednio: termin wykonania danego zadania, podmioty uczestniczące w jego realizacji oraz podstawę prawną wraz z komentarzem. Praktyczny charakter książki podkreślają zawarte w niej zbiory dokumentów stosowane w omawianych procedurach.

Opracowanie zawiera stan prawny wynikający z przepisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Na mocy tych przepisów zostały przygotowane opracowania uwzględniające ten szczególny okres reformy ustroju szkolnego, m.in. procedury dotyczące:

- przekształcania szkół i zespołów z mocy prawa,
- opracowywania, zatwierdzania oraz dokonywania zmian w arkusza organizacyjnym szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
- ruchu kadrowego nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,
- rekrutacji do szkół i przedszkoli.

Książka zawiera także wzory uchwał dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Procedury przygotowane zostały w oparciu o opracowania znajdujące się w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, a także organów sprawujących nadzór nad tymi jednostkami.