Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny

Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny. Zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego