PROBACJA RESOCJALIZACJA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA WYD2

Cena 63.12 zł Katalogowa 79 zł

Prezentowana Książka oparta jest na podejściu interdyscyplinarno-międzyobszarowym. Autor ukazuje koncepcję probacji, która pozwala na stosowanie we wspomaganiu i nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwojowych i przystosowawczych osób karanych, wartości kreujących ich tożsamość osobową.