Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Książki przedstawiają nowe komentarze do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych


Prawo zamówień publicznych - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Zobacz Orzecznictwo w zamówieniach publicznych
Orzecznictwo w zamówieniach publicznych

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326975646 Wydanie 2018

kompendium, w którym klarownie i w oparciu o najnowsze orzecznictwo przedstawione zostały kluczowe w zamówieniach publicznych zagadnienia. Jest to zbiór praktycznej wiedzy, którą eksperci opracowali w oparciu o stanowiska organów orzekających ...

Zobacz Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz
Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325596668 Wydanie 2018

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rad ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki
Prawo zamówień publicznych Komentarz Granecki

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587482 Wydanie 2016

Autor komentarza do prawa zamówien publicznych bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie ...

Zobacz Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house
Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325590338 Wydanie 2016

Komentarz omawiający w sposób kompleksowy proces udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi oraz dostawy w systemie in-house. Jest to pierwsze na rynku opracowanie dotyczące regulacji in-house, która jest dopiero wdrażana do ...

Zobacz Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacji Najważniejsze zasady i praktyczne przykłady
Opis przedmiotu zamówienia po nowelizacji Najważniejsze zasady i praktyczne przykłady

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326957550 Wydanie 2016

Właściwe sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia to korzyści tak dla zamawiających w jaki sposób wykonawców. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. w znacznej mierze zmieniła dotychczasowy schemat konstruowania takie ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631287 Wydanie 2008

Niniejsza publikacja, uwzględniając złożoności badanej problematyki i najnowsze przemiany, dokonuje analizy tak rozumianej instytucji zamówień publicznych w prawie polskim i wspólnotowym, w zakresie obowiązku jej stosowania, zasad i reguł p ...

Zobacz Prawo zamówień publicznych Vademecum
Prawo zamówień publicznych Vademecum

Oficyna Wydawnicza Branta Isbn 9788361668169 Wydanie 2010

Niniejszym Vademecum przedstawiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu Prawa zamówień publicznych wraz z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi szeregu kwestii, które często są niejednoznaczne i rodzą problemy interpretacyjne. Odpowiedzi na p ...

Zobacz Jak skutecznie udzielać zamówień publicznych w 2017 roku w instytucjach kultury
Jak skutecznie udzielać zamówień publicznych w 2017 roku w instytucjach kultury

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326954924 Wydanie 2016

Książka ta zawiera praktyczne wskazówki, które ułatwią Państwu sporządzanie zamówień publicznych po dużych zmianach od 28 lipca 2016 r. Wpływają one bowiem istotnie na uprawnienia oraz obowiązki państwowych i samorządowych instytucje ...

Zobacz Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325588571 Wydanie 2016

Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych to praktyczny komentarz z orzecznictwem do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164) ujęty w blokach tematycznych syst ...

Zobacz Zamówienia in-house w praktyce
Zamówienia in-house w praktyce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591885 Wydanie 2016

Książka przeznaczona jest dla pracowników sektora publicznego, reprezentujących zamawiających oraz dla przedsiębiorców po stronie wykonawców. Stanowi elementarz przeprowadzenia prawidłowej procedury związanej z udzieleniem zamówienia publi ...