Prawo w oświacie Część 2 Ustawy oświatowe

Cena 35.92 zł Katalogowa 47 zł

Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie;
oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zostały również przepisy szczególne obowiązujące w okresie wdrażania reformy systemu oświaty. Zawartość tomu: KARTA NAUCZYCIELA PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (wybrane fragmenty odpowiednie do przepisów Karty Nauczyciela)