Prawo w medycynie Fiutak

Cena 51.35 zł Katalogowa 65 zł

Celem książki prawo w medycynie jest przedstawienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych a także przybliżenie poglądów polskiej doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedzialności pracowników służby zdrowia za ich popełnienie.

Książka prawo w medeycynie składa się z trzech części:
- pierwszej, zawierającej wiadomości ogólne, regulacje dotyczące form wykonywania zawodu czy praw i obowiązków personelu medycznego;
- drugiej, poświęconej analizie odpowiedzialności pracowników medycznych z uwzględnieniem czterech rodzajów odpowiedzialności, tj. cywilnej, pracowniczej, karnej i zawodowej oraz nowe rozwiązanie dotyczące postępowania przed komisjami ds. zdarzeń medycznychmedycznych;
- trzeciej – obejmującej nowe ustawy z zakresu ochrony zdrowia, tj. ustawę o działalności leczniczej, o refundacji, o systemie informacji.

Zamiarem Autorki było stworzenie takiego podręcznika, jaki zbierze w jednym opracowaniu najważniejsze kwestie związane z wykonywaniem zawodów medycznych oraz w jasny i przystępny sposób omówi te zagadnienia. Niniejsza pozycja adresowana jest przede wszystkim do studentów medycyny kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa, studentów prawa, W jaki sposób również do osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego, adwokata, radcy prawnego, a także do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami prawnomedycznymi, chociażby pacjentów, w związku z udzielaniem im świadczeń zdrowotnych i występowaniem błędów medycznych.