Prawo spółdzielcze ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz

Komentarz szczegółowo omawia przepisy ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze a także ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.