Prawo spółdzielcze - Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz wnioski wzory pozwów

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju
Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325573249 Wydanie 2015

książka jest oparta na badaniach pt. „Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i rynku nieruchomości”. Celem przedstawionych badań jest ocen ...

Zobacz Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591267 Wydanie 2017

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynkuWszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach na po ...

Zobacz Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej Wzorcowy plan kont Sprawozdanie z działalności (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej Wzorcowy plan kont Sprawozdanie z działalności (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788376411927 Wydanie 2018

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej Wzorcowy plan kont Sprawozdanie z działalności (z suplementem elektronicznym) ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586270 Wydanie 2016

Obecne wydanie komentarza o spółdzielniach mieszkaniowych zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe orzecznictwo oraz piśmiennictwo, czyniąc je skarbnicą wiedzy o spółdzielniach mieszkaniowych. Poza tym – podobnie jak w poprzednich wydan ...

Zobacz Prawo spółdzielcze Komentarz Kwapisz
Prawo spółdzielcze Komentarz Kwapisz

LexisNexis Polska Isbn 9788327805737 Wydanie 2014

Ekspresowy Druk na życzenie. Wysyłka zamówienia 5 dni roboczych , czas dostawy Komentarz do Prawa spółdzielczego dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z prawem spółdzielczym. Publikacja w przystępny sposób przedstawia regulacje dot ...

Zobacz Prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Lex
Prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Lex

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432910 Wydanie 2014

Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych , czas dostawyKomentarz do prawa spółdzielczego stanowi wyczerpującą wykładnię przepisów ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Omówione ...

Zobacz Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Wydawnictwo Difin Isbn 9788376416939 Wydanie 2012

Książka zawiera recenzja regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być u ...

Zobacz Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sądowego
Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sądowego

Wydawnictwo Difin Isbn 9788376416939 Wydanie 2012

Książka zawiera omówienie regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być ...

Zobacz Wzory uchwał dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami
Wzory uchwał dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326964596 Wydanie 2017

Czytelnik znajdzie tu zarówno wzory uchwał dotyczących zarządu wspólnotą mieszkaniową (wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej, regulamin pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej), wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w sp ...

Zobacz Prawo spółdzielcze Komentarz praktyczny
Prawo spółdzielcze Komentarz praktyczny

LexisNexis Isbn 9788378064091 Wydanie 2012

Prawo spółdzielcze. Komentarz dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z prawem spółdzielczym. Publikacja w przystępny sposób przedstawia regulacje dotyczące zasad tworzenia i funkcjonowania spółdzielni. Omówiono w niej obowiązując ...