Prawo spółdzielcze - Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz wnioski wzory pozwów

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586270 Wydanie 2016

Obecne wydanie komentarza o spółdzielniach mieszkaniowych zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe orzecznictwo oraz piśmiennictwo, czyniąc je skarbnicą wiedzy o spółdzielniach mieszkaniowych. Poza tym – podobnie jak w poprzednich wydan ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

LexisNexis Polska Isbn 9788326484964 Wydanie 2014

Publikacja z wzorami i wnioskami sadowymi jest przeznaczona w szczególności dla adwokatów, radców prawnych i sędziów oraz członków i władz spółdzielni mieszkaniowych. Komentarz zawiera wzory ważniejszych pozwów i wniosków sądowych w z ...

Zobacz Prawo spółdzielcze Cioch
Prawo spółdzielcze Cioch

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326414381 Wydanie 2011

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat prawa spółdzielczego i zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. Prawo spóldzielcze oraz wszystkich niezbędnych aktów prawnych związanych z tą tematyką. Cioch H. przybliża h ...

Zobacz Prawo spółdzielcze Komentarz Kwapisz
Prawo spółdzielcze Komentarz Kwapisz

LexisNexis Polska Isbn 9788327805737 Wydanie 2014

Ekspresowy Druk na życzenie. Wysyłka zamówienia 5 dni roboczych , czas dostawy Komentarz do Prawa spółdzielczego dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z prawem spółdzielczym. Publikacja w przystępny sposób przedstawia regulacje dot ...

Zobacz Prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Lex
Prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Lex

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326432910 Wydanie 2014

Ekspresowy druk na życzenie. Wysyłka zamówienia w 7 dni roboczych , czas dostawyKomentarz do prawa spółdzielczego stanowi wyczerpującą wykładnię przepisów ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Omówione ...

Zobacz Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Wydawnictwo Difin Isbn 9788376416939 Wydanie 2012

Książka zawiera recenzja regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być u ...

Zobacz Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sądowego
Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sądowego

Wydawnictwo Difin Isbn 9788376416939 Wydanie 2012

Książka zawiera omówienie regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mogą być ...

Zobacz Prawo spółdzielcze Komentarz praktyczny
Prawo spółdzielcze Komentarz praktyczny

LexisNexis Isbn 9788378064091 Wydanie 2012

Prawo spółdzielcze. Komentarz dotyczy najważniejszych zagadnień związanych z prawem spółdzielczym. Publikacja w przystępny sposób przedstawia regulacje dotyczące zasad tworzenia i funkcjonowania spółdzielni. Omówiono w niej obowiązując ...

Zobacz Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego
Statut Spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do krajowego rejestru sadowego

Wydawnictwo Difin Isbn 9788376416939 Wydanie 2012

Książka zawiera wyrażenie omowne regulacji prawnych dotyczących kwestii kształtowania treści statutu spółdzielni. Wskazuje jakie regulacje statutowe nakazują wprowadzić przepisy obowiązującego prawa, jakie zaś postanowienia statutowe mog ...

Zobacz Upadłość spółdzielni mieszkaniowej dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego Komentarz
Upadłość spółdzielni mieszkaniowej dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325544164 Wydanie 2012

Komentarz do wybranych przepisów regulujących tematykę umiejscowioną w różnych ustawach dotyczących runku nieruchomości. Na całość rozprawy składają się trzy części. Autor, wybitny znawca przedmiotu i doświadczony praktyk w stosowani ...