Prawo spółdzielcze - Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz wnioski wzory pozwów

Zobacz Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej Wzorcowy plan kont Sprawozdanie z działalności (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej Wzorcowy plan kont Sprawozdanie z działalności (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788376411927 Wydanie 2018

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej Wzorcowy plan kont Sprawozdanie z działalności (z suplementem elektronicznym) ...

Zobacz Prawo spółdzielcze ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz
Prawo spółdzielcze ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247597 Wydanie 2018

Komentarz szczegółowo omawia przepisy ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243087 Wydanie 2018

W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastosowani ...

Zobacz Działalność spółdzielni mieszkaniowych
Działalność spółdzielni mieszkaniowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281317 Wydanie 2017

Książka po zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20.07.2017 r. Przedstawione zostały najważniejsze zmiany i zagrożenia wynikające z nowych przepisów dotyczących działania spółdzielni mieszkaniowych oraz wymagania stawiane orga ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe

Difin Isbn 9788380852846 Wydanie 2016

Publikacja zawiera analizę funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Przedstawia problematykę specyfiki grup społecznych zamieszkujących spółdzielcze zasoby mieszkaniowe. Wykazano w niej uzasadnienie eko ...

Zobacz Wzory uchwał dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami
Wzory uchwał dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326964596 Wydanie 2017

Czytelnik znajdzie tu zarówno wzory uchwał dotyczących zarządu wspólnotą mieszkaniową (wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej, regulamin pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej), wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w sp ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286657 Wydanie 2018

Komentarz do spółdzielni mieszkaniowych stanowi cenną pomoc zarówno dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów spółdzielczego prawa mieszkaniowego (zwłaszcza członków zarządów i r ...

Zobacz Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6A + 6B Komplet
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6A + 6B Komplet

C.H. Beck Isbn 9788381283991 Wydanie 2018

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach na p ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju
Spółdzielnie mieszkaniowe Dylematy funkcjonowania i rozwoju

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325573249 Wydanie 2015

książka jest oparta na badaniach pt. „Ocena ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych skutków wykupu mieszkań spółdzielczych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych i rynku nieruchomości”. Celem przedstawionych badań jest ocen ...

Zobacz Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591267 Wydanie 2017

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynkuWszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach na po ...