Prawo spółdzielcze - Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz wnioski wzory pozwów

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Bończak Kucharczyk

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243087 Wydanie 2018

W komentarzu do spółdzielni mieszkaniowych zostały omówione zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych. Autorka wkracza w nim również w problematykę innych ustaw, których przepisy mają do nich zastosowani ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286657 Wydanie 2018

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz zawierający omówienie zagadnień dotyczących spółdzielni mieszkaniowych. W publikacji skomentowano ustawę z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) ...

Zobacz Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady (polityka) rachunkowości sprawozdanie finansowe (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady (polityka) rachunkowości sprawozdanie finansowe (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046554 Wydanie 2018

Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej wzorcowy plan kont z komentarzem zasady (polityka) rachunkowości sprawozdanie finansowe (z suplementem elektronicznym) ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów i wniosków sądowych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248358 Wydanie 2018

Komentarz jest aktualnym i praktycznym przewodnikiem po ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu uwzględniono też przepisy ogólne ustawy – Prawo spółdzielcze z 1982 r., które odnoszą się do spółdzielczości mieszkaniowej o ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji
Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz do nowelizacji

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289832 Wydanie 2018

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596), która weszł ...

Zobacz Prawo spółdzielcze ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz
Prawo spółdzielcze ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247597 Wydanie 2018

Komentarz szczegółowo omawia przepisy ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W najnowszym 14. wydaniu omówiono m.in. zasady: ...

Zobacz Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz do nowelizacji
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz do nowelizacji

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289832 Wydanie 2018

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596), która weszł ...

Zobacz Działalność spółdzielni mieszkaniowych
Działalność spółdzielni mieszkaniowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281317 Wydanie 2017

Książka po zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20.07.2017 r. Przedstawione zostały najważniejsze zmiany i zagrożenia wynikające z nowych przepisów dotyczących działania spółdzielni mieszkaniowych oraz wymagania stawiane orga ...

Zobacz Spółdzielnie mieszkaniowe
Spółdzielnie mieszkaniowe

Difin Isbn 9788380852846 Wydanie 2016

Publikacja zawiera analizę funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Przedstawia problematykę specyfiki grup społecznych zamieszkujących spółdzielcze zasoby mieszkaniowe. Wykazano w niej uzasadnienie eko ...

Zobacz Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6A + 6B Komplet
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe Komentarz Tom 6A + 6B Komplet

C.H. Beck Isbn 9788381283991 Wydanie 2018

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku Wszechstronność rozważań doktrynalnych połączona z ich praktycznym zastosowaniem (analiza problemów powstających przy interpretacji i stosowaniu przepisów o zobowiązaniach na p ...