Prawo Rzymskie Rozwadowski

Cena 44.93 zł Katalogowa 49,9 zł

Podręcznik zawiera wykład prawa rzymskiego przeznaczony dla studentów prawa. Stworzony został pod kątem widzenia potrzeb studiów cywilistycznych, ze względu na fakt, że prawo rzymskie odgrywa przede wszystkim rolę wstępu do nauki prawa i procesu cywilnego.Podręcznik składa się z dwóch połączonych za pomocą odsyłaczy części. Pierwsza z nich obejmuje wykład poświęcony historii źródeł prawa rzymskiego a także rzymskiemu prawu prywatnemu formalnemu i materialnemu, część druga zawiera zbiór najważniejszych źródeł wraz z tłumaczeniem.