Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w 2016 roku

Cena 50.28 zł Katalogowa 69 zł
Wzory decyzji i pism z komentarzem pomoc społeczna

W roku 2016 weszły w życie dwie duże nowelizacje kodeksu pracy. Pierwsza z nich dotyczy nowych zasad zawierania i wypowiadania umów terminowych o pracę. Druga duża nowelizacja wprowadza zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, w tym m.in.:
- likwidację dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
- wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego,
- ułatwienie możliwości dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi między pracującymi rodzicami,
- zwiększenie stabilizacji ich zatrudnienia,
- opcja elastycznego wykorzystywania zwolnienia od pracy na zdrowe dziecko w wieku do lat 14.

W książce Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej po zmianach w sposób przystępny i kompleksowy omówiono konsekwencje i zasady stosowania zmienionych przepisów kodeksu pracy przez działy kadr w jednostkach budżetowych. Przybliżono również zagadnienie tzw. e-zwolnień lekarskich pracowników. Książka zawiera wzory nowych wniosków o urlopy rodzicielskie, odpowiedzi na najciekawsze pytania dotyczące ww. zagadnień a także tekst kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Stan prawny 1 kwietnia 2016 roku