Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Cena 73.82 zł Katalogowa 99 zł

W książce z prawa pracy w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.:
- pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy,
- zasady i źródła prawa pracy,
- nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny,
- ustanie i zmiany stosunku pracy,
- pozaumowne stosunki pracy,
- elastyczne formy zatrudnienia.

Podręcznik adresowany jest do studentów szkół wyższych a także osób zajmujących się w praktyce prawem pracy.