Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Cena 53.49 zł Katalogowa 69 zł

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne a także ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, W jaki sposób i w praktyce stosowania prawa pracy. W książki omówiono problemy związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi. Uwzględniono także orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Opracowanie zawiera najnowsze zmiany legislacyjne. Obejmuje w szczególności nowelizacje wprowadzone:

- ustawą z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
- ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców dotyczącą wprowadzenia instytucji minimalnego wynagrodzenia przedsiębiorców,
- ustawą z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczącą reformy zasad zatrudnienia terminowego,
- ustawą z z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych rozszerzającą zakres podmiotowy uprawnień rodzicielskich, obejmując nimi osoby niebędące pracownikami, a także modyfikującą instytucję urlopu rodzicielskiego, jaki stał się uprawnieniem łącznym obojga rodziców.
W książce została przybliżona problematyka oddziaływania ustawodawstwa pracy na zatrudnienie cywilnoprawne, a także pozycji pracodawcy w grupach przedsiębiorstw.