Prawo pracy podręczniki - Prawo pracy zarys, zmiany, ustawy na 2018 rok

Zobacz Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf
Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246842 Wydanie 2018

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w pra ...

Zobacz Prawo pracy Pytania, kazusy, tablice, testy
Prawo pracy Pytania, kazusy, tablice, testy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581820 Wydanie 2019

Książka Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotuje Ciebie do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i t ...

Zobacz Prawo pracy Stelina Studia prawnicze
Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288019 Wydanie 2018

W książce w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązanie umownego st ...

Zobacz Prawo pracy Florek
Prawo pracy Florek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599232 Wydanie 2017

W podręczniku z prawa pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pr ...

Zobacz Prawo pracy Liszcz
Prawo pracy Liszcz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249706 Wydanie 2018

Książka z prawa pracy ujmuje całościowo problematykę prawa pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in.:- definicji pracownika młodocianego,- szczególnej ochrony zdrowia kobiet w pracy,- zatrudniania praco ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289771 Wydanie 2018

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach. Aplikacje prawnicze. Aplikacje Prawnicze – Pytania i Odpowiedzi to:- szczegółowe omówienie ponad 230 pytań z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, niezbędnych do pozytywne ...

Zobacz Prawo pracy Skrypty Becka
Prawo pracy Skrypty Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325531614 Wydanie 2017

Skrypt Prawo pracy stanowi kompendium wiedzy, obejmujące problematykę wykładu uniwersyteckiego. Znajdziesz w nim zagadnienia na temat: rozwiązania, zmiany i wygaśnięcia stosunku pracy, zwolnień grupowych, sytuacji prawnej bezrobotnego, wypadk ...

Zobacz Last Minute Prawo Pracy 2018
Last Minute Prawo Pracy 2018

Od.Nowa Isbn 9788366026254 Wydanie 2018

Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: - przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; - z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; - z licznymi przykładami wziętymi z życia, u ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286510 Wydanie 2018

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu: Prawa pracy:- podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,- nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,- Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarn ...

Zobacz Europejskie prawo pracy
Europejskie prawo pracy

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576202 Wydanie 2015

Stan prawny: 18 maja 2015 r. ...