Prawo pracy Liszcz

Cena 57.77 zł Katalogowa 75 zł

Książka z prawa pracy ujmuje całościowo problematykę prawa pracy – z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, dotyczących m.in.:
- definicji pracownika młodocianego,
- szczególnej ochrony zdrowia kobiet w pracy,
- zatrudniania pracowników tymczasowych.

Atutem książki Prawo pracy są wyczerpujące odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych a także ich wnikliwa analiza uwzględniająca aktualne poglądy nauki prawa pracy, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz współczesne realia społeczne i gospodarcze.