Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach

Cena 85.59 zł Katalogowa 99 zł

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach. Aplikacje prawnicze. Aplikacje Prawnicze – Pytania i Odpowiedzi to:
- szczegółowe omówienie ponad 230 pytań z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, niezbędnych do pozytywnego zdania kolokwium z prawa pracy,
-omówienie najważniejszego i najnowszego orzecznictwa sądowego z zakresu prawa pracy,
-liczne tabele, które pomogą łatwiej opanować wiedzę.