Prawo pracy - Prawo pracy - dochodzenie roszczeń mobbing dyskryminacja molestowanie

Zobacz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie obowiązki pracodawcy
e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie obowiązki pracodawcy

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326979835 Wydanie 2018

Dzięki wprowadzeniu e-zwolnień lekarskich pracodawca nie musi teraz czekać kilka dni na informację, czy pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby i w jaki sposób długo ta absencja będzie trwała. Dowiaduje się o tym bardzo szybko – ...

Zobacz Jak wypowiadać umowy o pracę
Jak wypowiadać umowy o pracę

Infor Isbn 9788381374378 Wydanie 2018

Umowa o pracę może być wypowiedziana przez każdą ze stron. Niezbędne jest jednak zachowanie w tym zakresie procedury wynikającej z przepisów, co pozwoli na uniknięcie zarzutu bezprawnego wypowiedzenia i kontroli dokonanego wypowiedzenia prze ...

Zobacz Labour Law and Social Rights in Europe
Labour Law and Social Rights in Europe

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Isbn 9788378656555 Wydanie 2018

This book is the fruit of a meeting of the ELLYS, which was held in Santiago de Compostela (Spain) on 4–5 June 2015. The main scholarly part of the meeting comprised papers addressing ten different international court judgments. What was unique was ...

Zobacz Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku
Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788380889323 Wydanie 2018

Publikacja dotyczy problematyki urlopów wypoczynkowych w kontekście jednego z podstawowych praw pracowniczych - prawa do odpoczynku. Autorka wyjaśnia pojęcie i znaczenie tego prawa, przedstawia jego uzasadnienie, a także wskazuje na podstawowe i ...

Zobacz Delegowanie pracowników Nowe przepsiy
Delegowanie pracowników Nowe przepsiy

Infor Biznes Isbn 9788365986016 Wydanie 2018

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług to trudny temat ze względu na konieczność stosowania w praktyce różnych systemów prawnych państw Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii oraz usuwania kolizji między systemami prawnymi. Usług ...

Zobacz Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta
Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta

Infor Biznes Isbn 9788365986467 Wydanie 2018

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Najnowsze wydanie obejmuje zmiany związane z wejściem w życie 1 marca 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre in ...

Zobacz Spory pracownicze
Spory pracownicze

Marina Isbn 9788361872979 Wydanie 2018

W każdej organizacji pojawią się spory pracownicze. Są one nieuniknione. Spory między pracownikami nie muszą jednak prowadzić do konfliktu w organizacji. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytania: Jak nie doprowadzić do konfliktu w organizac ...

Zobacz Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego
Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego

Difin Isbn 9788380857087 Wydanie 2018

Księga Jubileuszowa jest zbiorem artykułów specjalistów w swoich dziedzinach, którzy pragną uczcić pamięć Profesora zw. dra hab. Zdzisława Kubota. Księga wiąże się z dwoma doniosłymi wydarzeniami w życiu Pana Profesora, mianowicie z 7 ...

Zobacz Principles of Polish Labour Law
Principles of Polish Labour Law

C.H. Beck Isbn 9788381289795 Wydanie 2018

Monografia dotyczy zagadnień podstawowych zasad polskiego prawa pracy. Analizie poddane zostały zasady indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Omówione zostały również zasady dotyczące postępowania w sprawach dotyczących prawa pracy. Mon ...

Zobacz System Prawa Pracy Tom 7 Prawo rynku pracy
System Prawa Pracy Tom 7 Prawo rynku pracy

Wolters Kluwer Isbn 9788381245999 Wydanie 2018

Tom VIII Systemu Prawa Pracy zawiera omówienie problematyki prawa rynku pracy stanowiącego obszerną, choć jeszcze ostatecznie nieusystematyzowaną część prawa pracy. Do chwili obecnej brakowało na polskim rynku pozycji, która zagadnienia te ...