Prawo pracy - Prawo pracy - dochodzenie roszczeń mobbing dyskryminacja molestowanie

Zobacz Delegowanie pracowników Nowe przepsiy
Delegowanie pracowników Nowe przepsiy

Infor Biznes Isbn 9788365986016 Wydanie 2018

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług to trudny temat ze względu na konieczność stosowania w praktyce różnych systemów prawnych państw Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii oraz usuwania kolizji między systemami prawnymi. Usług ...

Zobacz Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta
Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta

Infor Biznes Isbn 9788365986467 Wydanie 2018

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Najnowsze wydanie obejmuje zmiany związane z wejściem w życie 1 marca 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre in ...

Zobacz Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku
Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788380889323 Wydanie 2018

Publikacja dotyczy problematyki urlopów wypoczynkowych w kontekście jednego z podstawowych praw pracowniczych - prawa do odpoczynku. Autorka wyjaśnia pojęcie i znaczenie tego prawa, przedstawia jego uzasadnienie, a także wskazuje na podstawowe i ...

Zobacz Spory pracownicze
Spory pracownicze

Marina Isbn 9788361872979 Wydanie 2018

W każdej organizacji pojawią się spory pracownicze. Są one nieuniknione. Spory między pracownikami nie muszą jednak prowadzić do konfliktu w organizacji. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytania: Jak nie doprowadzić do konfliktu w organizac ...

Zobacz Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego
Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego

Difin Isbn 9788380857087 Wydanie 2018

Księga Jubileuszowa jest zbiorem artykułów specjalistów w swoich dziedzinach, którzy pragną uczcić pamięć Profesora zw. dra hab. Zdzisława Kubota. Księga wiąże się z dwoma doniosłymi wydarzeniami w życiu Pana Profesora, mianowicie z 7 ...

Zobacz Principles of Polish Labour Law
Principles of Polish Labour Law

C.H. Beck Isbn 9788381289795 Wydanie 2018

Monografia dotyczy zagadnień podstawowych zasad polskiego prawa pracy. Analizie poddane zostały zasady indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Omówione zostały również zasady dotyczące postępowania w sprawach dotyczących prawa pracy. Mon ...

Zobacz System Prawa Pracy Tom 7 Prawo rynku pracy
System Prawa Pracy Tom 7 Prawo rynku pracy

Wolters Kluwer Isbn 9788381245999 Wydanie 2018

Tom VIII Systemu Prawa Pracy zawiera omówienie problematyki prawa rynku pracy stanowiącego obszerną, choć jeszcze ostatecznie nieusystematyzowaną część prawa pracy. Do chwili obecnej brakowało na polskim rynku pozycji, która zagadnienia te ...

Zobacz Czas pracy kierowców
Czas pracy kierowców

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326977022 Wydanie 2018

Czas jazdy, czas pozostawania w dyspozycji, ewidencja czasu pracy oraz zasady dziennego i tygodniowego czasu pracy, to wszystko wyjaśniamy w naszej publikacji na podstawie konkretnych przykładów. Przedstawiamy także, w jaki sposób przebiegają k ...

Zobacz Kary nakładane przez ITD na firmę transportową
Kary nakładane przez ITD na firmę transportową

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326976506 Wydanie 2018

Często zdarza się, że przewoźnicy, którzy dostali karę od Inspekcji Transportu Drogowego, uważają, że zostali ukarani niesłusznie. Oczywiście – w takiej sytuacji można się odwołać od kary, ale trzeba wiedzieć jak. W niniejszej publi ...

Zobacz Dokumentacja w transporcie od A do Z
Dokumentacja w transporcie od A do Z

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326974960 Wydanie 2018

Płyta CD zawiera zestaw dokumentów, które zostały przygotowane specjalnie dla osób zajmujących się transportem drogowym i prowadzeniem dokumentacji transportowej. Znajdują się tu wzory dokumentów dotyczące zatrudniania kierowców - umowy, ...