Prawo pracy - Prawo pracy - dochodzenie roszczeń mobbing dyskryminacja molestowanie

Zobacz Leksykon kadrowego
Leksykon kadrowego

Difin Isbn 9788380856073 Wydanie 2018

Książka jest praktycznym źródłem wiedzy i jest przeznaczona dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy, w tym szczególnie omawia: - uregulowania o zakazie handlu w niedz ...

Zobacz Kodeks Pracy 2018
Kodeks Pracy 2018

WGP Isbn 9788387534882 Wydanie 2018

Kodeks pracy Akty wykonawcze Zatrudnianie pracowników tymczasowych Wykaz aktów prawnych Zasiłek rodzinny Ustawy, Nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe. Stan prawny na 2018 r. Kodeks zawiera przepisy Unii Eu ...

Zobacz PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy Wzory pism z komentarzem
PIP i ZUS Kontrole u pracodawcy Wzory pism z komentarzem

Infor Isbn 9788381373029 Wydanie 2018

Publikacja jest praktyczną i nieodzowną pomocą dla każdego pracodawcy. Zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególn ...

Zobacz Dokumentacja kadrowa
Dokumentacja kadrowa

Infor Isbn 9788381370219 Wydanie 2018

Rok 2019 r. przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zmiany będą dotyczyć m.in. prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, skrócenia okresu prze ...

Zobacz Uprawnienia rodziców w pracy
Uprawnienia rodziców w pracy

Infor Isbn 9788381373173 Wydanie 2018

Książka w kompleksowy sposób opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Wyjaśnia również, kiedy i ...

Zobacz Prawo pracy 2018 Przewodnik po zmianach
Prawo pracy 2018 Przewodnik po zmianach

Infor Biznes Isbn 9788365986344 Wydanie 2018

Praktyczny przewodnik po zmianach w kodeksie pracy. Książka zawiera najnowszą wersję ustawy z oznaczonymi zmianami oraz omówienie nowelizacji przepisów obowiązujących w 2018 roku. Autorzy-praktycy przedstawiają najważniejsze zmiany, które ...

Zobacz Świadczenia na rzecz pracowników Podatki ZUS Ewidencja
Świadczenia na rzecz pracowników Podatki ZUS Ewidencja

Infor Isbn 9788381373166 Wydanie 2018

W ramach prowadzonej działalności socjalnej pracodawcy często przyznają swoim pracownikom dodatkowe świadczenia. Katalog oferowanych usług jest bardzo szeroki. Mieszczą się w nim np. bony towarowe, talony, bilety na imprezy kulturalne, paczki ...

Zobacz Uprawnienia rodziców w pracy urlopy zasiłki świadczenia
Uprawnienia rodziców w pracy urlopy zasiłki świadczenia

Infor Isbn 9788381373142 Wydanie 2018

Uprawnienia rodziców w pracy - urlopy, zasiłki, świadczenia ...

Zobacz Last Minute Prawo Pracy 2018
Last Minute Prawo Pracy 2018

Od.Nowa Isbn 9788366026254 Wydanie 2018

Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: - przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; - z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; - z licznymi przykładami wziętymi z życia, u ...

Zobacz Szkody w majątku pracodawcy
Szkody w majątku pracodawcy

CeDeWu Isbn 9788381020824 Wydanie 2018

Niniejsza publikacja omawia w sposób kompleksowy aspekty funkcjonowania problematyki szkodowej w zakładzie pracy. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla pracodawców zarządzających zakładami pracy oraz dla osób - sprawców wyrządzeni ...