Prawo pracy - Prawo pracy - dochodzenie roszczeń mobbing dyskryminacja molestowanie

Zobacz Delegowanie pracowników Nowe przepsiy
Delegowanie pracowników Nowe przepsiy

Infor Biznes Isbn 9788365986016 Wydanie 2018

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług to trudny temat ze względu na konieczność stosowania w praktyce różnych systemów prawnych państw Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii oraz usuwania kolizji między systemami prawnymi. Usług ...

Zobacz Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz
Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326490668 Wydanie 2016

Komentarz do ustawy skierowany jest do szeroko rozumianego środowiska samorządu terytorialnego, w tym pracodawców i pracowników samorządowych, organów samorządu terytorialnego, a także sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów kieru ...

Zobacz Kodeks pracy 2018
Kodeks pracy 2018

Od.Nowa Isbn 9788365721549 Wydanie 2017

Stan prawny 1 sierpnia 2017 roku Przepisy wprowadzające Skorowidz ...

Zobacz Kodeks pracy broszura 2018
Kodeks pracy broszura 2018

Od.Nowa Isbn 9788365721907 Wydanie 2018

Publikacja zawiera teksty jednolite ustaw. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. ...

Zobacz Kodeks Pracy 2017
Kodeks Pracy 2017

Codex Isbn 9788387534844 Wydanie 2017

ak przygotować się do zmian przepisów prawa pracy i ZUS w 2017 r., m.in.: zawierania umów terminowych; wypowiadania umów na czas określony; udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem; oskładkowania umów zlecenia; dokumentowania nieobecn ...

Zobacz Rozliczenia umów zleceń i o dzieło
Rozliczenia umów zleceń i o dzieło

Infor Biznes Isbn 9788365622389 Wydanie 2017

2017 r. to przełomowy rok dla zleceniobiorców i zleceniodawców. Wprowadzono nowe zasady ustalania stawki godzinowej przy umowach - zleceniach, które spowodowały nowe obowiązki zarówno dla firm W książce Pokazujemy w jaki sposób rozliczać s ...

Zobacz Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 roku
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 roku

Infor Isbn 9788365789426 Wydanie 2017

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków w 2017 r. POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA NETTO ODLICZENIE KWOT WCZEŚNIEJ WYPŁACONYCH WYNAGRODZENIE ZA WADLIWIE WYKONANĄ PRACĘ WYPŁATA ZAWYŻONEGO WYNAGRODZENIA POTRĄCENI ...

Zobacz Świadczenia pracownicze
Świadczenia pracownicze

Infor Biznes Isbn 9788365622587 Wydanie 2017

Coraz bardziej rozbudowane systemy świadczeń pozapłacowych w jaki sposób samochód służbowy, telefon, laptop, dofinansowanie do szkoleń czy wypoczynku, opieka medyczna imprezy integracyjne, upominki świąteczne to lepsze motywowanie pracownik ...

Zobacz Przewodnik po urlopach pracowniczych
Przewodnik po urlopach pracowniczych

Infor Biznes Isbn 9788365622822 Wydanie 2017

Poradnik omawia i wyjaśnia uprawnienia pracownicze związane z urlopami pracowniczymi: w jaki sposób prawidłowo podzielić urlop wypoczynkowy czy można udzielić urlopu zaliczkowo jaki wymiar urlopu przysługuje niepełnosprawnemu czy można żą ...

Zobacz Wypowiedzenie stosunku pracy
Wypowiedzenie stosunku pracy

Wolters Kluwer Isbn 9788381241502 Wydanie 2017

Książka porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych – wypowiedzenie stosunku pracy. Zawiera szczegółową i kompleksową prezentację problematyki tej jednej z podstawowych instytucji indywidualnego prawa p ...