Prawo pracy - Prawo pracy - dochodzenie roszczeń mobbing dyskryminacja molestowanie

Zobacz Last Minute Prawo Pracy 2018
Last Minute Prawo Pracy 2018

Od.Nowa Isbn 9788366026254 Wydanie 2018

Książka umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: - przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; - z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; - z licznymi przykładami wziętymi z życia, u ...

Zobacz Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta
Czas pracy 2018 z wyjaśnieniami nowych zasad handlu w niedziele i święta

Infor Biznes Isbn 9788365986467 Wydanie 2018

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Najnowsze wydanie obejmuje zmiany związane z wejściem w życie 1 marca 2018 r. ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre in ...

Zobacz Prawo pracy 2018 Przewodnik po zmianach
Prawo pracy 2018 Przewodnik po zmianach

Infor Biznes Isbn 9788365986344 Wydanie 2018

Praktyczny przewodnik po zmianach w kodeksie pracy. Książka zawiera najnowszą wersję ustawy z oznaczonymi zmianami oraz omówienie nowelizacji przepisów obowiązujących w 2018 roku. Autorzy-praktycy przedstawiają najważniejsze zmiany, które ...

Zobacz Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326968600 Wydanie 2018

Z książki Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2018 dowiesz się, w jaki sposób dokonywać potrąceń z różnego rodzaju świadczeń pracowniczych od 1 stycznia i 1 marca 2018 r. ...

Zobacz Szkody w majątku pracodawcy
Szkody w majątku pracodawcy

CeDeWu Isbn 9788381020824 Wydanie 2018

Niniejsza publikacja omawia w sposób kompleksowy aspekty funkcjonowania problematyki szkodowej w zakładzie pracy. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla pracodawców zarządzających zakładami pracy oraz dla osób - sprawców wyrządzeni ...

Zobacz Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy
Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy

Wolters Kluwer Isbn 9788381245722 Wydanie 2018

Publikacja poświęcona prawnym formom zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia obejmujące różnego rodzaju instytucje prawne o funkcji zabezpieczającej: - poręczenie, - weksel i ...

Zobacz Delegowanie pracowników Nowe przepsiy
Delegowanie pracowników Nowe przepsiy

Infor Biznes Isbn 9788365986016 Wydanie 2018

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług to trudny temat ze względu na konieczność stosowania w praktyce różnych systemów prawnych państw Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii oraz usuwania kolizji między systemami prawnymi. Usług ...

Zobacz Labour Law and Social Rights in Europe
Labour Law and Social Rights in Europe

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Isbn 9788378656555 Wydanie 2018

This book is the fruit of a meeting of the ELLYS, which was held in Santiago de Compostela (Spain) on 4–5 June 2015. The main scholarly part of the meeting comprised papers addressing ten different international court judgments. What was unique was ...

Zobacz Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika

C.H. Beck Isbn 9788381286336 Wydanie 2018

Niniejsza monografia dotyczy jednego z aspektów ochrony stabilizacji zatrudnienia, jakim jest kwestia wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika. Opracowanie zawiera kompleksową analizę założeń te ...

Zobacz Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej
Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej

C.H. Beck Isbn 9788381286534 Wydanie 2018

W prezentowanej publikacji autorka porusza problematykę zatrudnienia pracowniczego na podstawie powołania, w zawężeniu do grupy osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej. Sytuacja prawna tej grupy podmiotów jest sk ...