Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Cena 43.86 zł Katalogowa 59 zł
Książka z prawa podatkowego

Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego:
- od podstawowych pojęć: pojęcie podatku, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego;
- do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa, poszczególne rodzaje podatków i opłaty samorządowe.

Autorzy książki o prawie podatkowym, w celu ułatwienia korzystania z podręcznika, wprowadzili liczne formy graficzne, pomocne w opanowaniu skomplikowanych zagadnień zarówno ogólnego, W jaki sposób i szczegółowego prawa podatkowego. Opracowanie wzbogacono o pytania kontrolne, które pozwalają opanować materiał, a także kazusy prezentujące problemy praktyki stosowania prawa podatkowego.