Prawo podatkowe przedsiębiorców Litwińczuk

Cena 167.98 zł Katalogowa 230 zł

Litwińczuk prawo podatkowe przedsiębiorców

W książce z prawa podatkowego polecanej przez księgarnię eksiazka.eu odnajdziesz praktyczne informację, które pozwolą uniknąć podatnikom zagrożenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Książka z prawa podatkowego przeznaczona jest dla doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji a także przedsiębiorców. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, finansów i ekonomii. Będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego. Książka obejmuje całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W kwestiach kontrowersyjnych przedstawiono różne linie orzecznicze i wskazano na ryzyko podatkowe związane ze stosowaniem określonych przepisów. Książka odpowiada na pytania:

- W jaki sposób prawidłowo ustalić dochód przedsiębiorcy?
- Jakie skutki podatkowe niesie restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jego zbycie i likwidacja?
- Jakie są modele prowadzenia działalności w różnych formach prawnych (np. spółkach będących i niebędących podatnikami podatku dochodowego)?
- Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez zagraniczny zakład lub strukturę obejmującą podmioty powiązane?

W 8 wyd. książki Prawo podatkowe przedsiębiorców zaprezentowano m.in. zmiany dotyczące:

- opodatkowania aportów w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
- niedostatecznej kapitalizacji (cienkiej kapitalizacji),
- utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
- opodatkowania dywidend, np. dywidend rzeczowych,
- klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
- cen transferowych: zmiana definicji podmiotów powiązanych, nowe obowiązki dotyczące dokumentacji cen transferowych, uprzednie porozumienia cenowe,
- nowych obowiązków rejestracyjnych,
- nadużycia prawa w zakresie VAT oraz sankcje w VAT,
- rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia,
- wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (w ramach tzw. pakietu paliwowego),
- wprowadzenia szczególnych zasad opodatkowania niektórych kategorii wyrobów akcyzowych: zwolnień w podatku akcyzowym, procedury zawieszenia poboru akcyzy, ewidencji dla potrzeb podatku akcyzowego.