Prawo podatkowe Minirepetytorium

Cena 22.46 zł Katalogowa 29,9 zł

Podręcznik z prawa podatkowego

W minirepetytorium z prawa podatkowego w sposób syntetyczny zaprezentowano skomplikowaną i rozległą problematykę prawa podatkowego. Książka zawierająca ponad 150 pytań i odpowiedzi - pozwala szybko dotrzeć do nurtującego Czytelnika problemu.

Książka z prawa podatkowego

Repetytorium z prawa podatkowego przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i ekonomii. Będzie pomocne wszystkim, którzy w krótkim czasie chcieliby powtórzyć i usystematyzować zdobytą już wiedzę z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in. aplikantom adwokackim i radcowskim a także kandydatom na doradców podatkowych. W książki w sposób syntetyczny zaprezentowano skomplikowaną i rozległą problematykę prawa podatkowego. Formuła książki - pytanie i odpowiedź - pozwala szybko dotrzeć do nurtującego Czytelnika problemu. Część pierwsza omawia 150 zagadnień z zakresu ogólnego prawa podatkowego, zwłaszcza związanych z regulacjami Ordynacji podatkowej. Elementy konstrukcyjne poszczególnych podatków i opłat składających się na polski system podatkowy przedstawiono w przejrzystej postaci tabelarycznej w części drugiej. Wykresy, tabele i schematy umożliwią lepsze zrozumienie analizowanej materii. Wygodny w użyciu format i niewielka objętość pozwalają mieć minirepetytorium zawsze pod ręką. Idealne narzędzie dla przypomnienia i usystematyzowania zagadnień z zakresu prawa podatkowego przed kolokwium lub egzaminem.