Prawo podatkowe - Prawo podatkowe 2018 Beck, Legis, ustawa

Zobacz Księga podatkowa przedsiębiorcy
Księga podatkowa przedsiębiorcy

Infor Biznes Isbn 9788365986023 Wydanie 2018

Księga podatkowa przedsiębiorcy to praktyczny poradnik dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Pomocny dla właścicieli, księgowych czy pracowników biur rachunkowych. W sposób praktyczny i przystępny omawiamy zasady ewi ...

Zobacz Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych

C.H. Beck Isbn 9788381283847 Wydanie 2018

Stan prawny: 17 stycznia 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Zobacz E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny
E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny

Wolters Kluwer Isbn 9788381245913 Wydanie 2018

Mało precyzyjne przepisy oraz niedopracowane struktury jednolitych plików kontrolnych wzbudzają sporo wątpliwości dotyczących rodzaju danych oraz sposobu ich prezentacji. Autorzy przybliżają podatnikom te kwestie w oparciu o regulacje prawne ...

Zobacz Polski system podatkowy
Polski system podatkowy

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301149765 Wydanie 2018

Książka prezentuje podstawowe cechy polskiego systemu podatkowego. Zawiera teorię i opis polskich podatków, a także oceny obowiązujących rozwiązań, uwarunkowania międzynarodowe systemu podatkowego w Polsce oraz analizę wpływu opodatkowani ...

Zobacz Samochód w firmie
Samochód w firmie

Infor Biznes Isbn 9788365986252 Wydanie 2018

Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców w jaki sposób prawidłowo rozliczać samochód w firmie. w jaki sposób rozliczać koszty związane z używaniem pojazdu kiedy można skorzystać z amortyzacji leasing finansowy czy operacyjny w jaki spos ...

Zobacz VAT 2018
VAT 2018

Infor Biznes Isbn 9788365986221 Wydanie 2018

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług oraz komentarz do nich. Komentarz omawia zmiany w przepisach ustawy, które obowiązujące od początku 2018 r. a także kolejne. Powoduje to, że publikacja staje się przyd ...

Zobacz Krajowa Administracja Skarbowa 2018
Krajowa Administracja Skarbowa 2018

Infor Biznes Isbn 9788365986412 Wydanie 2018

Obszerny komentarz do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i przepisów wprowadzających. W publikacji zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione nowe regulacje w zakresie kontroli celno-skarbowej, odwołań, ale również nowej struktury or ...

Zobacz CIT 2018
CIT 2018

Infor Biznes Isbn 9788365986214 Wydanie 2018

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług oraz komentarz do nich. Komentarz omawia zmiany w przepisach ustawy, które obowiązujące od początku 2018 r. a także kolejne. Powoduje to, że publikacja staje się przyd ...

Zobacz Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów
Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów

Scholar Isbn 9788373839236 Wydanie 2018

Głównym celem rozważań zawartych w tej książce jest próba oceny, czy i w jaki sposób decentralizacja fiskalna wpływa na funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce na poziomie lokalnym, oraz próba zweryfikowania hipotezy zakładającej, że ...

Zobacz Ordynacja podatkowa
Ordynacja podatkowa

Od.Nowa Isbn 9788365721990 Wydanie 2018

Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi. Zaletą książki jest jej prak ...