Prawo podatkowe - Prawo podatkowe 2018 Beck, Legis, ustawa

Zobacz Samochód w firmie
Samochód w firmie

Infor Biznes Isbn 9788365986252 Wydanie 2018

Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców w jaki sposób prawidłowo rozliczać samochód w firmie. w jaki sposób rozliczać koszty związane z używaniem pojazdu kiedy można skorzystać z amortyzacji leasing finansowy czy operacyjny w jaki spos ...

Zobacz VAT i JPK nowe obowiązki od 1 lipca 2018 r
VAT i JPK nowe obowiązki od 1 lipca 2018 r

Infor Isbn 9788381373340 Wydanie 2018

W 2018 r. na podatników VAT nałożono szereg nowych obowiązków. Część z nich już obowiązuje, w jaki sposób chociażby JPK_VAT. Pozostałe wejdą w życie 1 lipca 2018 r. i dotyczyć będą m.in. przekazywania JPK na żądanie czy split paym ...

Zobacz Międzynarodowe unikanie opodatkowania Wybrane zagadnienia
Międzynarodowe unikanie opodatkowania Wybrane zagadnienia

C.H. Beck Isbn 9788325594831 Wydanie 2017

Już na samym wstępnie należy stwierdzić, że dobrze się stało, że na polskim rynku wydawnictw zwartych pojawi się opracowanie dotyczące międzynarodowych aspektów unikania opodatkowania. Jest to cenna inicjatywa, która dotyczy bardzo aktua ...

Zobacz Split payment podzielona płatbość w VAT
Split payment podzielona płatbość w VAT

Infor Biznes Isbn 9788365986443 Wydanie 2018

Publikacja adresowana jest każdego czynnego podatnika VAT i osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi. Celem książki jest przybliżenie i oswojenie się z podzieloną płatnością. W książce prezentowana jest sama instytucja, jej wpływ ...

Zobacz Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy
Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy

Difin Isbn 9788380856585 Wydanie 2018

Książka dotyczy bardzo ważnego obszaru finansów samorządowych. Dochody własne JST stanowią podstawę realizacji zadań własnych i stają się ważnym czynnikiem rozwojowym. Dochody te nie są wystarczającym źródłem zasilania JST, stąd te ...

Zobacz Wykonanie niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego
Wykonanie niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania podatkowego

Wolters Kluwer Isbn 9788381246415 Wydanie 2018

Instytucja wykonywania zobowiązań podatkowych stanowi kluczowy element całego systemu podatkowego, bez którego istnienie podatków straciłoby sens. Z uwagi na liczne występowanie zobowiązań podatkowych oczywiste jest, że częste są nie tylk ...

Zobacz Prawo podatkowe w Polsce
Prawo podatkowe w Polsce

Difin Isbn 9788380856523 Wydanie 2018

Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i administracji, ale także do innych osób zainteresowanych prawem podatkowym (studentów innych kierunków, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, aplikantów adwokac ...

Zobacz Księga podatkowa przedsiębiorcy
Księga podatkowa przedsiębiorcy

Infor Biznes Isbn 9788365986023 Wydanie 2018

Księga podatkowa przedsiębiorcy to praktyczny poradnik dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Pomocny dla właścicieli, księgowych czy pracowników biur rachunkowych. W sposób praktyczny i przystępny omawiamy zasady ewi ...

Zobacz Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek dochodowy od osób prawnych

C.H. Beck Isbn 9788381283847 Wydanie 2018

Stan prawny: 17 stycznia 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Zobacz Polski system podatkowy
Polski system podatkowy

Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301149765 Wydanie 2018

Książka prezentuje podstawowe cechy polskiego systemu podatkowego. Zawiera teorię i opis polskich podatków, a także oceny obowiązujących rozwiązań, uwarunkowania międzynarodowe systemu podatkowego w Polsce oraz analizę wpływu opodatkowani ...