Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

Stan prawny: 10.01.2015 rok
Cena 99.65 zł Katalogowa 139 zł

Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów a także przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych.
Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów to zestaw wzorów i przykładów pism najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie przepisów prawnych powszechnie obowiązujących w systemie oświaty. Są to zarówno wzory dokumentów cytowane, stanowiące załączniki do aktów wykonawczych (rozporządzeń), W jaki sposób i oryginalne przykłady przygotowane w oparciu o przepisy prawne. Oddajemy zatem do rąk czytelników skuteczne narzędzie ułatwiające samodzielne prowadzenie dokumentacji placówek oświatowych oraz organów je prowadzących i nadzorujących.