Prawo ochrony środowiska Boć

Konwersatoria
Cena 40.45 zł Katalogowa 52,5 zł

Książka z prawa ochrona środowiska zawiera 11 rozdziałów. Pojęcia, Zasady ogólne, Regulacje horyzontalne, Regulacje sektorowe, Organizacja ochrony, Odpowiedzialność, Pozwolenia na emisję, Wybrane zagadnienia dotyczące aspektów szczegółowych, Testy (15), Organy a także instytucje właściwe w sprawach ochrony środowiska, Zagadnienia egzaminacyjne z prawa ochrony środowiska.