Prawo ochrony środowiska - Wydawanie decyzji środowiskowej - prawo ochrony środowiska komentarze, podręczniki

Zobacz Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów
Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611550 Wydanie 2018

Zagadnienia dotyczące ochrony drzew i krzewów należą do najbardziej złożonych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Niniejsza książka uwzględnia reguły wynikające zarówno z ustawy o ochronie przyrody, jak i z Kodeksu postę ...

Zobacz Sprawozdania o odpadach komunalnych
Sprawozdania o odpadach komunalnych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286060 Wydanie 2018

W 2018 roku weszło w życie m.in. rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a co za tym idzie zmienił się sposób obliczania osiągnięcia tego parametru przez gminę. Oznac ...

Zobacz Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym
Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286183 Wydanie 2018

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne. Książka w sposób praktyczny przedsta ...

Zobacz Ustawa o lasach Komentarz
Ustawa o lasach Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599041 Wydanie 2017

Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmia ...

Zobacz Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku
Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku

Wolters Kluwer Isbn 9788381078375 Wydanie 2017

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Dokonano w niej analizy przestępstw stypizowanych w ustawach:- o ochronie przyrody, – o ochronie zwierząt, ...

Zobacz Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599911 Wydanie 2017

Kompleksowe omówienie ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67).Ustawa wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań, których cele ...

Zobacz Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611284 Wydanie 2017

Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W książce, etap po etapie, zostało opisane postępow ...

Zobacz Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku
Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611277 Wydanie 2017

Publikacja przyda się pracownikom i kierownikom wszystkich jednostek, które będą zaangażowane w identyfikację, ocenę i naprawę szkód w powierzchni ziemi. Powinni po nie również sięgnąć właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy zobo ...

Zobacz Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz
Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594350 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy z 25.6.2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1054). Ustawa o rolnictwie ekologicznym reguluje zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych w rolnictwie ekologicz ...

Zobacz Ustawa o lasach Komentarz Radecki
Ustawa o lasach Komentarz Radecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078115 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy o lasach jest przeznaczony przede wszystkim dla leśników, w szczególności strażników leśnych, oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, prawników praktyków, a także tych wszystkich, którym kondycja polskic ...