Prawo ochrony środowiska - Wydawanie decyzji środowiskowej - prawo ochrony środowiska komentarze, podręczniki

Zobacz Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246583 Wydanie 2018

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Komentarz ...

Zobacz Prawo wodne praktyczny przewodnik
Prawo wodne praktyczny przewodnik

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247016 Wydanie 2018

Celem opracowania jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem praktycznego stosowania jego przepisów. Autor szczegółowo omawia te instytucje, które mają zasadnicze, kluczowe znaczenie dla stosowania ustawy. Porządkuje ma ...

Zobacz Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim
Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246590 Wydanie 2018

Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim. W książce zostały wyjaśnione przede wszystkim pojęcia „gospodarka leśna” i „trwale zrównoważona gospodarka leśna”, a także ich wzajemne relacje. Ustalenia ...

Zobacz Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD
Gospodarka ściekowa gmin nadzór, kontrola, sankcje + Płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288866 Wydanie 2018

Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków gmin, mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i wywozu nieczystości płynnych. Zawiera wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, ...

Zobacz Ochrona środowiska w firmie
Ochrona środowiska w firmie

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046394 Wydanie 2018

Każda prowadzona działalność gospodarcza oddziałuje w pewnym stopniu na środowisko. Przepisy prawa, głównie Prawo ochrony środowiska, a także inne ustawy, nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków w tym zakresie. \r\nPublikacja zaw ...

Zobacz Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów
Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611550 Wydanie 2018

Zagadnienia dotyczące ochrony drzew i krzewów należą do najbardziej złożonych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Książka Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów uwzględnia reguły wynikaj ...

Zobacz Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611284 Wydanie 2017

Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W książce, etap po etapie, zostało opisane postępow ...

Zobacz Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku
Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611277 Wydanie 2017

Publikacja przyda się pracownikom i kierownikom wszystkich jednostek, które będą zaangażowane w identyfikację, ocenę i naprawę szkód w powierzchni ziemi. Powinni po nie również sięgnąć właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy zobo ...

Zobacz Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym
Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286183 Wydanie 2018

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne. Książka w sposób praktyczny przedsta ...

Zobacz Prawo ochrony środowiska Boć
Prawo ochrony środowiska Boć

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 9788360631331 Wydanie 2009

Książka z prawa ochrona środowiska zawiera 11 rozdziałów. Pojęcia, Zasady ogólne, Regulacje horyzontalne, Regulacje sektorowe, Organizacja ochrony, Odpowiedzialność, Pozwolenia na emisję, Wybrane zagadnienia dotyczące aspektów szczegóło ...