Prawo ochrony środowiska - Wydawanie decyzji środowiskowej - prawo ochrony środowiska komentarze, podręczniki

Zobacz Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599911 Wydanie 2017

Kompleksowe omówienie ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67).Ustawa wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań, których cele ...

Zobacz Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów
Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611550 Wydanie 2017

Zagadnienia dotyczące ochrony drzew i krzewów należą do najbardziej złożonych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Niniejsza książka uwzględnia reguły wynikające zarówno z ustawy o ochronie przyrody, jak i z Kodeksu postę ...

Zobacz Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611284 Wydanie 2017

Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W książce, etap po etapie, zostało opisane postępow ...

Zobacz Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku
Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611277 Wydanie 2017

Publikacja przyda się pracownikom i kierownikom wszystkich jednostek, które będą zaangażowane w identyfikację, ocenę i naprawę szkód w powierzchni ziemi. Powinni po nie również sięgnąć właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy zobo ...

Zobacz Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz
Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594350 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy z 25.6.2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1054). Ustawa o rolnictwie ekologicznym reguluje zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych w rolnictwie ekologicz ...

Zobacz Ustawa o lasach Komentarz
Ustawa o lasach Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599041 Wydanie 2017

Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmia ...

Zobacz Ustawa o lasach Komentarz Radecki
Ustawa o lasach Komentarz Radecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078115 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy o lasach jest przeznaczony przede wszystkim dla leśników, w szczególności strażników leśnych, oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, prawników praktyków, a także tych wszystkich, którym kondycja polskic ...

Zobacz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280310 Wydanie 2017

Zmiany przepisów od 1 lipca 2017 r. wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła\" – w podziale na odpowiednie frakcje. Reforma wprowadza szereg zmian, dlatego wydawnictwo C.H.Beck przygotowało praktyczny ...

Zobacz Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597238 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Komentarz do usta ...

Zobacz Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody  Komentarz
Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595302 Wydanie 2017

Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, studentów, urzędników, gmin, powiatów i województw a także Samorządowych Kolegi Odwoławczych, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska czy ...