Prawo ochrony środowiska - Wydawanie decyzji środowiskowej - prawo ochrony środowiska komentarze, podręczniki

Zobacz Ustawa o lasach Komentarz Radecki
Ustawa o lasach Komentarz Radecki

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078115 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy o lasach jest przeznaczony przede wszystkim dla leśników, w szczególności strażników leśnych, oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, prawników praktyków, a także tych wszystkich, którym kondycja polskic ...

Zobacz Ustawa o lasach Komentarz
Ustawa o lasach Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599041 Wydanie 2017

Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmia ...

Zobacz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280310 Wydanie 2017

Zmiany przepisów od 1 lipca 2017 r. wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła\" – w podziale na odpowiednie frakcje. Reforma wprowadza szereg zmian, dlatego wydawnictwo C.H.Beck przygotowało praktyczny ...

Zobacz Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597238 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Komentarz do usta ...

Zobacz Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody  Komentarz
Ochrona terenów zieleni i zadrzewień Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595302 Wydanie 2017

Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, studentów, urzędników, gmin, powiatów i województw a także Samorządowych Kolegi Odwoławczych, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska czy ...

Zobacz Wycinka drzew i krzewów procedura administracyjna + Płyta CD
Wycinka drzew i krzewów procedura administracyjna + Płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599492 Wydanie 2017

Książka odpowiada na potrzeby urzędników w zakresie uzyskania praktycznej wiedzy dotyczącej kolejnych zmian w ustawie o ochronie przyrody, a dotyczących zasad, na jakich można dokonywać wycinki drzew i krzewów. Szczególnie dotyczy to proc ...

Zobacz Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku
Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611277 Wydanie 2017

Publikacja przyda się pracownikom i kierownikom wszystkich jednostek, które będą zaangażowane w identyfikację, ocenę i naprawę szkód w powierzchni ziemi. Powinni po nie również sięgnąć właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy zobo ...

Zobacz Emisja do powietrza procedury, wskazówki, zapobieganie
Emisja do powietrza procedury, wskazówki, zapobieganie

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326964046 Wydanie 2017

Dzięki książce pt. \"Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapobieganie\" przedsiębiorca dowie się, jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, czy zgłoszenie instalacji. Z publikacji czytelnik ...

Zobacz Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawnictwo Presscom Isbn 9788365611284 Wydanie 2017

Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W książce, etap po etapie, zostało opisane postępow ...

Zobacz Ochrona środowiska Zarys wykładu
Ochrona środowiska Zarys wykładu

Oficyna Wydawnicza Branta Isbn 8360186725 Wydanie 2008

To jedna z podstawowych funkcji państwa, przedmiot zainteresowań całej społeczności międzynarodowej, zakres wyspecjalizowanej działalności dydaktyczno-wychowawczej nazywanej „Edukacją ochrony środowiska” – oznaczaną skrótem EE (od a ...