Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

Cena 106.82 zł Katalogowa 149 zł

Komentarz przeznaczony dla osób pełniących funkcje kierownicze a także pracujących w administracji w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, W jaki sposób również członków, pracowników oraz współpracowników Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Komentarz w nowym wydaniu zawiera, uwzględniającą potrzeby praktyki, analizę przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym po ich gruntownych nowelizacjach.
Stan prawny: 28.02.2015 rok