Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste - Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste

Zobacz Prawo mieszkaniowe
Prawo mieszkaniowe

C.H. Beck Isbn 9788381288538 Wydanie 2018

Stan prawny: 24 maja 2018 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Zobacz Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246187 Wydanie 2018

Publikacja − jako pierwsza na rynku wydawniczym − przedstawia elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, biorąc pod uwagę praktykę orzeczniczą w rozpoznawaniu wniosków wieczystoksięgowych, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków skł ...

Zobacz Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Wolters Kluwer Isbn 9788381071956 Wydanie 2017

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia prz ...

Zobacz Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej
Sprzedaż ruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Wydawnictwo Currenda Isbn 9788365966049 Wydanie 2018

Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona nowa forma sprzedaży ruchomości w toku egzekucji sądowej z ruchomości-licytacja elek ...

Zobacz Postępowania reprywatyzacyjne
Postępowania reprywatyzacyjne

Wolters Kluwer Isbn 9788381244343 Wydanie 2018

Książka przygotowana przez pełnomocników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy ukazuje realne historie i problemy z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący. W publikacji ...

Zobacz Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich
Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich

UMCS Isbn 9788322790380 Wydanie 2018

Recenzowane opracowanie należy ocenić jako niezwy­kle potrzebne, prezentujące ewolucję poglądów i rozwią­zań prawno-administracyjnych. Kompleksowe ujęcie bez wątpienia ma charakter nowatorski, opiera się na bardzo dobrej znajomości lite ...

Zobacz Gdzie i dla kogo mieszkanie +
Gdzie i dla kogo mieszkanie +

Infor Biznes Isbn 9788365622808 Wydanie 2017

W poradniku przedstawione zostały możliwości kupna i wynajmu mieszkania w ramach programów pomocowych oraz zasobów samorządowych. Omówione zostały zasady uzyskania mieszkań komunalnych, korzystania z programu Mieszkanie dla Młodych, wynajmu ...

Zobacz Ustawa o rewitalizacji Komentarz
Ustawa o rewitalizacji Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381076678 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy o rewitalizacji przeznaczony jest dla pracowników administracji samorządowej oraz radców prawnych ją obsługujących. Zainteresuje także sędziów, przedsiębiorców sektora budowlanego i pracowników naukowych. Ustawa o rewi ...

Zobacz Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej
Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej

C.H. Beck Isbn 9788325589424 Wydanie 2016

Problematyka charakteru prawnego wspólnoty mieszkaniowej była chętnie podejmowana w literaturze już od samego początku istnienia regulującej tą kwestię ustawy o własności lokali. Stworzono szereg koncepcji wyjaśniających strukturę i ...

Zobacz Administrator zabezpieczeń
Administrator zabezpieczeń

Wolters Kluwer Isbn 9788381070706 Wydanie 2017

Książka przedstawia zagadnienia dotyczące problematyki administrowania zabezpieczeniami wierzytelności. Zasadniczą jej część stanowi omówienie instytucji administratora zastawu i hipoteki. Wyjaśniono w niej w szczególności relacje łącz ...