Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste - Prawo o nieruchomościach mieszkaniowe Księgi wieczyste

Zobacz Gdzie i dla kogo mieszkanie +
Gdzie i dla kogo mieszkanie +

Infor Biznes Isbn 9788365622808 Wydanie 2017

W poradniku przedstawione zostały możliwości kupna i wynajmu mieszkania w ramach programów pomocowych oraz zasobów samorządowych. Omówione zostały zasady uzyskania mieszkań komunalnych, korzystania z programu Mieszkanie dla Młodych, wynajmu ...

Zobacz Ustawa o rewitalizacji Komentarz
Ustawa o rewitalizacji Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381076678 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy o rewitalizacji przeznaczony jest dla pracowników administracji samorządowej oraz radców prawnych ją obsługujących. Zainteresuje także sędziów, przedsiębiorców sektora budowlanego i pracowników naukowych. Ustawa o rewi ...

Zobacz Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej
Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej

C.H. Beck Isbn 9788325589424 Wydanie 2016

Problematyka charakteru prawnego wspólnoty mieszkaniowej była chętnie podejmowana w literaturze już od samego początku istnienia regulującej tą kwestię ustawy o własności lokali. Stworzono szereg koncepcji wyjaśniających strukturę i ...

Zobacz Administrator zabezpieczeń
Administrator zabezpieczeń

Wolters Kluwer Isbn 9788381070706 Wydanie 2017

Książka przedstawia zagadnienia dotyczące problematyki administrowania zabezpieczeniami wierzytelności. Zasadniczą jej część stanowi omówienie instytucji administratora zastawu i hipoteki. Wyjaśniono w niej w szczególności relacje łącz ...

Zobacz Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Wolters Kluwer Isbn 9788381071956 Wydanie 2017

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia prz ...

Zobacz Wpis konstytutywny użytkowania wieczystego w postępowaniu wieczystoksięgowym
Wpis konstytutywny użytkowania wieczystego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Rozpisanipl Isbn 9788394671426 Wydanie 2017

Prowadzenie ksiąg wieczystych ustawodawca powierzył sadom rejonowym, a dokładnie funkcjonującym w nich wydziałom ksiąg wieczystych. Treść wpisu wieczystoksięgowego jest ujawniana w toku prowadzonego postępowania wieczystoksięgowego. Wpisy ...

Zobacz Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Rozpisanipl Isbn 9788394671402 Wydanie 2017

W księgach wieczystych sporządzonych dla nieruchomości ujawniany jest stan faktyczny i stan prawny danej nieruchomości. Zdecydowana większość wpisów wieczystoksięgowych dotyczy stanu prawnego nieruchomości ustalanego poza nimi. Wpisy wieczy ...

Zobacz Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325591403 Wydanie 2016

Komentarz zawiera stan prawny na 1 grudnia 2016 r. Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja zawiera wycz ...

Zobacz Zmiany w obrocie nieruchomościami rolnymi
Zmiany w obrocie nieruchomościami rolnymi

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326957079 Wydanie 2016

Od 30 kwietnia 2016 r. znacząco zmieniły się zasady kupna i sprzedaży gruntów rolnych. Nakładają one na uczestników tego obrotu wiele ograniczeń. Niniejsza książka ma na celu omówienie prawnych uwarunkowań obrotu nieruchomościami rolnym ...

Zobacz Prawo mieszkaniowe regulacje i praktyka
Prawo mieszkaniowe regulacje i praktyka

Difin Isbn 9788379306817 Wydanie 2015

Publikacja poświęcona została problematyce prawa mieszkaniowego z perspektywy prawa administracyjnego i cywilnego. Określono w niej uwarunkowania rozwoju prawa mieszkaniowego w Polsce, uwzględniając zagadnienia związane z polityką mieszkaniow ...