Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej - Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe reforma oświaty

Zobacz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928305 Wydanie 2017

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. P ...

Zobacz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381075893 Wydanie 2017

Publikacja zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela oraz ustawy o prac ...

Zobacz Prawo w oświacie Część 2 Ustawy oświatowe
Prawo w oświacie Część 2 Ustawy oświatowe

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Isbn 9788371733338 Wydanie 2018

Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie; oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zostały również przepisy szczególne obowi ...

Zobacz Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy
Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Isbn 9788371733321 Wydanie 2018

Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie. Oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zostały również przepisy szczególne obowi ...

Zobacz Społeczna inspekcja pracy w szkole i placówce oświatowej
Społeczna inspekcja pracy w szkole i placówce oświatowej

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Isbn 9788371733352 Wydanie 2018

Społeczna Inspekcja Pracy, funkcjonująca w zakładach pracy już od ponad 60 lat, jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę up ...

Zobacz Karta Nauczyciela
Karta Nauczyciela

C.H. Beck Isbn 9788381283731 Wydanie 2018

Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. – w podwójnym stanie prawnym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 668 i 1010). Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opis ...

Zobacz Ustawa o systemie oświaty
Ustawa o systemie oświaty

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325578725 Wydanie 2016

Praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne jak i artystyczne) , płyta CD z gotowymi wzorami. Ustawa o sy ...

Zobacz Prawo wobec kultury i sztuki
Prawo wobec kultury i sztuki

Wolters Kluwer Isbn 9788381076333 Wydanie 2017

W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki. Autorzy poruszają zagadnienia kodeksów etycznych, dziedzictwa kulturowego, digitalizacji i udostępniania dorobku kulturowego, a także opisują b ...

Zobacz Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD
Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598822 Wydanie 2017

Celem książki jest szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących statutów jednostek oświatowych w nowej rzeczywistości prawnej. Koncentrujemy się w niej na tworzeniu wewnątrzszkolnego aktu prawnego jakim jest statut oraz trybie jego przyjm ...

Zobacz Teatr w Polsce 2016
Teatr w Polsce 2016

Instytut Teatralny Isbn 9788363276607 Wydanie 2017

Teatr w Polsce – to rocznik poświęcony polskiemu życiu teatralnemu, gromadzący kompletne informacje dotyczące wszystkich działających w Polsce teatrów – zarówno instytucjonalnych wszystkich szczebli, w jaki sposób i działających jako ...