Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej - Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe reforma oświaty

Zobacz Prawo wobec kultury i sztuki
Prawo wobec kultury i sztuki

Wolters Kluwer Isbn 9788381076333 Wydanie 2017

W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki. Autorzy poruszają zagadnienia kodeksów etycznych, dziedzictwa kulturowego, digitalizacji i udostępniania dorobku kulturowego, a także opisują b ...

Zobacz Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD
Statut szkoły i placówki po zmianie ustroju szkolnego 2017 + Płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598822 Wydanie 2017

Celem książki jest szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących statutów jednostek oświatowych w nowej rzeczywistości prawnej. Koncentrujemy się w niej na tworzeniu wewnątrzszkolnego aktu prawnego jakim jest statut oraz trybie jego przyjm ...

Zobacz Teatr w Polsce 2016
Teatr w Polsce 2016

Instytut Teatralny Isbn 9788363276607 Wydanie 2017

Teatr w Polsce – to rocznik poświęcony polskiemu życiu teatralnemu, gromadzący kompletne informacje dotyczące wszystkich działających w Polsce teatrów – zarówno instytucjonalnych wszystkich szczebli, w jaki sposób i działających jako ...

Zobacz Statut branżowej szkoły I stopnia i szkoły policealnej po reformie oświaty
Statut branżowej szkoły I stopnia i szkoły policealnej po reformie oświaty

Wolters Kluwer Isbn 9788381242974 Wydanie 2017

Dowiedz się kto i kiedy przygotowuje statut szkoły branżowej I stopnia i szkoły policealnej. Sprawdź jakie przepisy prawne stanowią podstawę opracowania i uchwalenia statutu. Dowiedz się w jaki sposób poprawnie przygotować statut szkoły br ...

Zobacz Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego
Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego

Wolters Kluwer Isbn 9788381242103 Wydanie 2017

Publikacja Przekształcanie szkół i zespołów z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego - procedura, wzory uchwał, terminy przedstawia zadania, jakie ustawodawca przewidział w ustawie z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Praw ...

Zobacz Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich
Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326493546 Wydanie 2015

Ustawa o systemie oświaty, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu: reguluje m.in. działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych ...

Zobacz Statut przedszkola po reformie oświaty
Statut przedszkola po reformie oświaty

Wolters Kluwer Isbn 9788381240895 Wydanie 2017

Statut przedszkola po reformie oświaty prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu przedszkola. W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak: - miejsce statutu w hierarchii źródeł prawa, - przepisy prawne stanowi ...

Zobacz Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty
Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty

Wolters Kluwer Isbn 9788381242189 Wydanie 2017

Statut szkoły podstawowej po reformie oświaty prezentuje praktyczne aspekty dotyczące opracowywania i uchwalania statutu szkoły. W publikacji omówiono takie zagadnienia, jak: - miejsce statutu w hierarchii źródeł prawa, - przepisy prawne stan ...

Zobacz Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty prawo oświatowe i przepisy wprowadzające
Wzory dokumentów ustawa o systemie oświaty prawo oświatowe i przepisy wprowadzające

Wolters Kluwer Isbn 9788381078092 Wydanie 2017

Publikacja zawiera 414 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym nową ustawę – Prawo oświatowe, ustawę – Przepisy wprowadzając ...

Zobacz Prawo oświatowe Komentarz
Prawo oświatowe Komentarz

C.H. Beck Isbn 9788325597757 Wydanie 2017

Prawo oświatowe. Komentarz, autorstwa wybitnych specjalistów w poruszanej tematyce stanowi wyczerpujące omówienie problematyki związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem nowego systemu oświaty w Polsce w oparciu o dwa zasadnicze akty prawne:usta ...