Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej - Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe reforma oświaty

Zobacz Dotacje oświatowe Beck
Dotacje oświatowe Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285483 Wydanie 2018

Książka o dotacjach oświatowych rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wprowad ...

Zobacz Vademecum dokumentacji instytucji kultury
Vademecum dokumentacji instytucji kultury

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326979293 Wydanie 2018

W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy będzie musiał przekazać pracownikowi trzy dodatkowe informacje. Sprawdź jakie. Dowiedz się, co jeszcze się zmieniło ...

Zobacz Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska
Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Isbn 9788378657118 Wydanie 2018

Autorka podejmuje problematykę o charakterze teoretycznoprawnym instytucji prawa publicznego, w tym m.in. w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego w zderzeniu z aspektami o charakterze cywilno-prawnym. Doniosłe z perspektywy doktrynal ...

Zobacz 57 problemów zarządzania oświatą
57 problemów zarządzania oświatą

Wolters Kluwer Isbn 9788381249874 Wydanie 2018

Książka zawiera wskazówki pozwalające na zrozumienie procesów zarządzania specyficznych dla systemu oświaty. Autorzy omawiają podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumi ...

Zobacz Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2018 r

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326977619 Wydanie 2018

Wejście w życie nowych przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela oznacza konieczność zapoznania się z zupełnie nowym modelem i zasadami oceny. Regulacje obowiązujące od 1 września 2018 r. diametralnie różnią się od poprzednich, dla ...

Zobacz Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela
Prawne aspekty wykonywania zawodu nauczyciela

Difin Isbn 9788380857001 Wydanie 2018

Książka zawiera kompleksowe przedstawienie aktualnych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela, w tym informacje o nowych przepisach Karty Nauczyciela m.in. dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia. Książka ma stanowić p ...

Zobacz Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole
Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326977633 Wydanie 2018

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacja kształcenia specjalnego stanowi wywanie dla dyrektora i nauczycieli. Częste zmiany przepisów prawa oświtowego związane z wdrażaną reformą powodują pojawianie się wątpliwości ...

Zobacz Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241922 Wydanie 2017

Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświa ...

Zobacz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928305 Wydanie 2017

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. P ...

Zobacz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381075893 Wydanie 2017

Publikacja zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela oraz ustawy o prac ...