Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej - Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe reforma oświaty

Zobacz Ustawa o systemie oświaty Komentarz
Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381244466 Wydanie 2018

Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgow ...

Zobacz Meritum Prawo Oświatowe
Meritum Prawo Oświatowe

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249188 Wydanie 2018

Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum prawo oświatowe:- omówiono wszystkie eleme ...

Zobacz Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe
Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043683 Wydanie 2017

Publikacja z nowego prawa oswiatowego to praktyczny poradnik wdrażania reformy oświaty, który pozwoli zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian, a także pomoże usystematyzować wiedzę w praktycznym stosowaniu nowych rozwiązań. Wejście w ...

Zobacz Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną
Menedżerskie zarządzanie placówką edukacyjną

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604543 Wydanie 2019

Publikacja stanowi praktyczny poradnik dotyczący zarządzania placówkami oświatowymi. Zawarto w niej odpowiedzi na pytania dotyczące codziennych sytuacji w szkolnej rzeczywistości m.in.: jak przygotować się do sprawowania funkcji kierowniczych ...

Zobacz Dotacje oświatowe
Dotacje oświatowe

C.H. Beck Isbn 9788381585071 Wydanie 2019

Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zak ...

Zobacz Prawo autorskie w muzeum
Prawo autorskie w muzeum

Wolters Kluwer Isbn 9788381602068 Wydanie 2018

Książka w sposób przystępny i kompleksowy prezentuje zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w działalności muzealnej oraz wystawienniczej. Publikacja stanowi praktyczne narzędzie, na podstawie którego możliwe będzie ustalenie statusu prawn ...

Zobacz Muzeum bezpieczne
Muzeum bezpieczne

Universitas Isbn 9788324234141 Wydanie 2018

Zapewnienie bezpieczeństwa publiczności i pracownikom jest priorytetem w działalności muzeów. Temu rodzajowi aktywności nadaje się znaczenie nadrzędne wobec bezpieczeństwa fizycznego i konserwatorskiego zbiorów. Ale oba cele można osiągn ...

Zobacz Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych
Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych

CeDeWu Isbn 9788381020459 Wydanie 2018

Książka podejmuje istotną dla wielu podmiotów kwestię odpowiedzialności karnej związanej z organizacją i przebiegiem imprez masowych. Imprezy masowe organizowane są niemal w każdej gminie, stąd potrzeba zapewnienia w związku z takimi wyda ...

Zobacz Rada rodziców po reformie edukacji
Rada rodziców po reformie edukacji

Impuls Isbn 9788380955783 Wydanie 2018

Wspieraniem rad rodziców zajmuję się już od ponad dziesięciu lat, odkąd w Instytucie Inicjatyw Pozarządowych wystartowaliśmy z programem Rodzice w szkole. Przez ten czas przeprowadziliśmy wiele projektów skierowanych do rodziców, rad rodzi ...

Zobacz Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad
Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326979842 Wydanie 2018

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły i placówki organizują wycieczki oraz imprezy na nowych zasadach. Książka Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad. Organizacja, dokumentacja, terminy to kompendium wiedzy, dzięki któremu każdy dyrektor ...