Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej - Nowe prawo oświatowe zmiany organizacyjno-kadrowe reforma oświaty

Zobacz Ustawa o systemie oświaty Komentarz
Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381244466 Wydanie 2018

Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgow ...

Zobacz Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz
Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381241922 Wydanie 2017

Autorzy komentarza omawiają zapisy nowej ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające do tego aktu prawnego, które regulują wdrożenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświa ...

Zobacz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 1

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380928305 Wydanie 2017

Publikacja zawiera obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach sprawujących nad nimi nadzór - wynikające zarówno z przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe. P ...

Zobacz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2
Procedury oświatowe z wzorami dokumentów Tom 2

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381075893 Wydanie 2017

Publikacja zawiera zbiór niemal 50 procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów Karty Nauczyciela oraz ustawy o prac ...

Zobacz Prawo w oświacie Część 2 Ustawy oświatowe
Prawo w oświacie Część 2 Ustawy oświatowe

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Isbn 9788371733338 Wydanie 2018

Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie; oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zostały również przepisy szczególne obowi ...

Zobacz Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy
Prawo w oświacie Część 1 Nauczycielskie prawo pracy

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Isbn 9788371733321 Wydanie 2018

Tom zawiera przepisy prawa regulujące nauczycielskie stosunki pracy w wersji ujednoliconej wraz z przepisami zmieniającymi się w najbliższym czasie. Oprócz przepisów Karty Nauczyciela uwzględnione zostały również przepisy szczególne obowi ...

Zobacz Społeczna inspekcja pracy w szkole i placówce oświatowej
Społeczna inspekcja pracy w szkole i placówce oświatowej

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Isbn 9788371733352 Wydanie 2018

Społeczna Inspekcja Pracy, funkcjonująca w zakładach pracy już od ponad 60 lat, jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę up ...

Zobacz Karta Nauczyciela
Karta Nauczyciela

C.H. Beck Isbn 9788381283731 Wydanie 2018

Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. – w podwójnym stanie prawnym (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 668 i 1010). Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opis ...

Zobacz Dotacje oświatowe Beck
Dotacje oświatowe Beck

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285483 Wydanie 2018

Książka o dotacjach oświatowych na 2018 rok wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych ...

Zobacz Ustawa o systemie oświaty
Ustawa o systemie oświaty

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325578725 Wydanie 2016

Praktyczny komentarz do ustawy o systemie oświaty dla jednostek finansów publicznych, osób fizycznych i prawnych prowadzących szkoły i placówki oświatowe (zarówno ogólnodostępne jak i artystyczne) , płyta CD z gotowymi wzorami. Ustawa o sy ...