Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników - nowe zasady i optymalizacja

Książki z działu przedstawiają krok po kroku, nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę pod kątem optymalizacji (zawieranie umów o pracę z członkami zarządów spółek kapitałowych, umowy na zastępstwo, praca tymczasowa vs outsourcing, umowy o praktyki absolwenckie, kontrakty menadżerskie, samozatrudnienie), nabywania nieruchomości

Prawo o cudzoziemcach - Ustawa o cudzoziemcach Komentarz nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Zobacz Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Wolters Kluwer Isbn 9788381070287 Wydanie 2017

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konsty ...

Zobacz Przestępczość cudzoziemców
Przestępczość cudzoziemców

Scholar Isbn 9788373838550 Wydanie 2017

W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk społecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. W kontekście intensywnych zmian zachodzących w poszczególnych społeczeństwach ...

Zobacz Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy
Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326962004 Wydanie 2017

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy wymaga znajomości aktualnych przepisów prawnych i zadań dyrektora szkoły. W publikacji podpowiadamy, jakie są zasady przyjmowania uczniów do szkół, jakie dokumenty powinien zło ...

Zobacz Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Komentarz
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325563691 Wydanie 2016

Komentarz będzie przydatny dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i studentów studiów prawniczych szczególnie interesujących się materią z tego zakresu. Ponadto będzie on pomocny organom administra ...

Zobacz Ustawa o cudzoziemcach Komentarz
Ustawa o cudzoziemcach Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576110 Wydanie 2015

Komentarz to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów. Ustawa o cudzo ...

Zobacz Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych
Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych

Wolters Kluwer Isbn 9788380928015 Wydanie 2016

Prezentowane w publikacji zagadnienia są niezwykle aktualne, zwłaszcza w kontekście praw uchodźców i wyzwań, przed którymi stanęły państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z napływem dużej liczby migrantów. Monografia zawiera o ...

Zobacz Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnianie cudzoziemców

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434747 Wydanie 2015

Książka o zatrudnianiu jest przeznaczona dla praktyków zajmujących się problemem zatrudniania cudzoziemców (prawnicy, pracownicy działów HR i urzędów pracy, właściciele Firm zatrudniających cudzoziemców), samych cudzoziemców świadczą ...

Zobacz Ustawa o cudzoziemcach Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Ustawa o cudzoziemcach Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325575830 Wydanie 2015

The Act on Foreigners. The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners. Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki po ...

Zobacz Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców
Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców

LexisNexis Isbn 9788376204031 Wydanie 2010

Jest to kolejne, czwarte wydanie książki poświęcone analizie przepisów ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Autorzy: Józef Jan Skoczylas - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz E ...

Zobacz Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich
Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Isbn 9788323513780 Wydanie 2014

Problematyka podjęta przez autora pozostaje jedną za najmniej rozpoznanych w literaturze przedmiotu zajmującej się procesami migracyjnymi. Dlatego też można unać ją za nowatorską. Stanowi studium analizy mechanizmów zaistnienia pracy przymu ...