Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników - nowe zasady i optymalizacja

Książki z działu przedstawiają krok po kroku, nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę pod kątem optymalizacji (zawieranie umów o pracę z członkami zarządów spółek kapitałowych, umowy na zastępstwo, praca tymczasowa vs outsourcing, umowy o praktyki absolwenckie, kontrakty menadżerskie, samozatrudnienie), nabywania nieruchomości

Prawo o cudzoziemcach - Ustawa o cudzoziemcach Komentarz nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Zobacz Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r

Infor Isbn 9788365947536 Wydanie 2018

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. Rocznie do Polski przyjeżdża ponad milion pracowników z zagranicy. W wielu branżach coraz trudniej znaleźć pracowników z Pols ...

Zobacz Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej
Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej

Difin Isbn 9788380855564 Wydanie 2018

Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać się jednym z czynników utrudniających wzrost i rozwój gospodarek krajowych w przys ...

Zobacz Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Wydawnictwo ODDK Isbn Wydanie 2018

Zatrudnienie pracownika z zagranicy jest obarczone szeregiem obowiązków. To nie tylko uzyskanie dla pracownika dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez podmiot zatrudniający, ale przede wszystkim zalegalizowanie pobytu, a tym samym czę ...

Zobacz Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny
Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny

Difin Isbn 9788380854901 Wydanie 2017

Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne dotyczące zjawiska uchodźstwa w Polsce po 1989 roku. Takie sformułowanie zakresu przedmiotowego publikacji podyktowane jest dążeniem autora do wszechstronnej analizy sytuacji spo ...

Zobacz Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych i krótkoterminowych Zmiany od 1 stycznia 2018 r
Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych i krótkoterminowych Zmiany od 1 stycznia 2018 r

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326967832 Wydanie 2017

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zaczynają obowiązywać ważne dla wielu pracodawców zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znacząco modyfikuje zasady zatrudniania krótkoterm ...

Zobacz Zatrudnianie cudzoziemców-rewolucyjne zmiany
Zatrudnianie cudzoziemców-rewolucyjne zmiany

Infor Isbn 9788365887634 Wydanie 2017

Poradnik przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Przedstawiamy też najnowsze zmiany w przepisach ...

Zobacz Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Wolters Kluwer Isbn 9788381070287 Wydanie 2017

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konsty ...

Zobacz Przestępczość cudzoziemców
Przestępczość cudzoziemców

Scholar Isbn 9788373838550 Wydanie 2017

W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk społecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. W kontekście intensywnych zmian zachodzących w poszczególnych społeczeństwach ...

Zobacz Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy
Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326962004 Wydanie 2017

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy wymaga znajomości aktualnych przepisów prawnych i zadań dyrektora szkoły. W publikacji podpowiadamy, jakie są zasady przyjmowania uczniów do szkół, jakie dokumenty powinien zło ...

Zobacz Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Komentarz
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325563691 Wydanie 2016

Komentarz będzie przydatny dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i studentów studiów prawniczych szczególnie interesujących się materią z tego zakresu. Ponadto będzie on pomocny organom administra ...