Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników - nowe zasady i optymalizacja

Książki z działu przedstawiają krok po kroku, nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę pod kątem optymalizacji (zawieranie umów o pracę z członkami zarządów spółek kapitałowych, umowy na zastępstwo, praca tymczasowa vs outsourcing, umowy o praktyki absolwenckie, kontrakty menadżerskie, samozatrudnienie), nabywania nieruchomości

Prawo o cudzoziemcach - Ustawa o cudzoziemcach Komentarz nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Zobacz Od Czeczenii do Somalilandu Idea ochrony uchodźców w kontekście kultury organizacyjnej i prawnej ur
Od Czeczenii do Somalilandu Idea ochrony uchodźców w kontekście kultury organizacyjnej i prawnej ur

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Isbn 9788323536895 Wydanie 2018

Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ramach urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Głównym celem jest zwrócenie uwagi na instytucjonalne problemy pomocy humanitarnej oraz kryzys motywacji ...

Zobacz Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa
Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa

Difin Isbn 9788380857773 Wydanie 2018

Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wiedzy na temat zjawiska i przestępczości nielegalnej imigracji, informacji w obszarze ich przyczyn w rozpoznaniu i zapobieganiu oraz skali zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa w całym jego sp ...

Zobacz Podatek od wyjścia
Podatek od wyjścia

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788381422352 Wydanie 2018

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników majątku za granicę. W publikacji zaprezentowano i ...

Zobacz Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich
Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046196 Wydanie 2018

Książka Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich – zatrudnianie, opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne koncentruje się na problemach związanych z zatrudnianiem oraz rozliczeniem podatkowo-składkowych cudzoziemców z Ukrainy ...

Zobacz Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE
Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246958 Wydanie 2018

Publikacja w klarowny sposób opisuje modele zatrudniania cudzoziemców, zarówno w trybie uproszczonym, jak i zwykłym, z uwzględnieniem legalizacji pobytu pracowników zagranicznych. Materiał zgromadzony w książce przedstawia m.in. procedury, t ...

Zobacz Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia
Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia

C.H. Beck Isbn 9788381287005 Wydanie 2018

Przedmiotem prezentowanej monografii jest proces ewolucji, który zachodził i nadal zachodzi w orzecznictwie Trybunału odnoszącym się do statusu prawnego obywateli Unii Europejskiej w państwach przyjmujących oraz państwach pochodzenia. W 2018 ...

Zobacz Zatrudnianie cudzoziemców Zmiany 2018
Zatrudnianie cudzoziemców Zmiany 2018

Infor Biznes Isbn 9788365986146 Wydanie 2018

Praktyczny poradnik na temat rewolucyjnych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców. W publikacji omówienie i wyjaśnienie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r., dotyczących m.in.: formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców ...

Zobacz Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r

Infor Isbn 9788365947536 Wydanie 2018

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. Rocznie do Polski przyjeżdża ponad milion pracowników z zagranicy. W wielu branżach coraz trudniej znaleźć pracowników z Pols ...

Zobacz Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej
Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej

Difin Isbn 9788380855564 Wydanie 2018

Starzenie się ludności stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych krajów UE. Ograniczony dostęp do zasobów pracy może stać się jednym z czynników utrudniających wzrost i rozwój gospodarek krajowych w przys ...

Zobacz Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny
Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny

Difin Isbn 9788380854901 Wydanie 2017

Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne dotyczące zjawiska uchodźstwa w Polsce po 1989 roku. Takie sformułowanie zakresu przedmiotowego publikacji podyktowane jest dążeniem autora do wszechstronnej analizy sytuacji spo ...