Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników - nowe zasady i optymalizacja

Książki z działu przedstawiają krok po kroku, nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę pod kątem optymalizacji (zawieranie umów o pracę z członkami zarządów spółek kapitałowych, umowy na zastępstwo, praca tymczasowa vs outsourcing, umowy o praktyki absolwenckie, kontrakty menadżerskie, samozatrudnienie), nabywania nieruchomości

Prawo o cudzoziemcach - Ustawa o cudzoziemcach Komentarz nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Zobacz Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych i krótkoterminowych Zmiany od 1 stycznia 2018 r
Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych i krótkoterminowych Zmiany od 1 stycznia 2018 r

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326967832 Wydanie 2017

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zaczynają obowiązywać ważne dla wielu pracodawców zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znacząco modyfikuje zasady zatrudniania krótkoterm ...

Zobacz Zatrudnianie cudzoziemców-rewolucyjne zmiany
Zatrudnianie cudzoziemców-rewolucyjne zmiany

Infor Isbn 9788365887634 Wydanie 2017

Poradnik przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Przedstawiamy też najnowsze zmiany w przepisach ...

Zobacz Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Wolters Kluwer Isbn 9788381070287 Wydanie 2017

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konsty ...

Zobacz Przestępczość cudzoziemców
Przestępczość cudzoziemców

Scholar Isbn 9788373838550 Wydanie 2017

W dobie globalizacji, transmisji kulturowej i ruchów migracyjnych analizowanie wzajemnych interakcji zjawisk społecznych jest nie tylko uzasadnione, ale i konieczne. W kontekście intensywnych zmian zachodzących w poszczególnych społeczeństwach ...

Zobacz Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy
Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326962004 Wydanie 2017

Kształcenie uczniów cudzoziemców i powracających z zagranicy wymaga znajomości aktualnych przepisów prawnych i zadań dyrektora szkoły. W publikacji podpowiadamy, jakie są zasady przyjmowania uczniów do szkół, jakie dokumenty powinien zło ...

Zobacz Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Komentarz
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325563691 Wydanie 2016

Komentarz będzie przydatny dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów i studentów studiów prawniczych szczególnie interesujących się materią z tego zakresu. Ponadto będzie on pomocny organom administra ...

Zobacz Ustawa o cudzoziemcach Komentarz
Ustawa o cudzoziemcach Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325576110 Wydanie 2015

Komentarz to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów. Ustawa o cudzo ...

Zobacz Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych
Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych

Wolters Kluwer Isbn 9788380928015 Wydanie 2016

Prezentowane w publikacji zagadnienia są niezwykle aktualne, zwłaszcza w kontekście praw uchodźców i wyzwań, przed którymi stanęły państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z napływem dużej liczby migrantów. Monografia zawiera o ...

Zobacz Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnianie cudzoziemców

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434747 Wydanie 2015

Książka o zatrudnianiu jest przeznaczona dla praktyków zajmujących się problemem zatrudniania cudzoziemców (prawnicy, pracownicy działów HR i urzędów pracy, właściciele Firm zatrudniających cudzoziemców), samych cudzoziemców świadczą ...

Zobacz Ustawa o cudzoziemcach Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Ustawa o cudzoziemcach Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325575830 Wydanie 2015

The Act on Foreigners. The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners. Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki po ...