Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi skarbu państwa
Książka o Procesie inwestycyjno-budowlanym

Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.
Stan prawny na 8.04.2014 r.

USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI:

 • 16 grudnia 2012 r. - ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych a także niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1256); wygasła z dniem 16 stycznia 2013 r.
 • 1 stycznia 2013 r. - ustawa z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951) - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)
 • 3 stycznia 2013 r. - ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. poz. 1429)
 • 24 listopada 2013 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1238)
 • 1 stycznia 2014 r. - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829)
 • 19 stycznia 2014 r. - ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40)
 • 24 marca 2014 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt P 38/11 (Dz. U. poz. 376)
USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE:

(nowy tekst jednolity)
 • 7 sierpnia 2013 r. - ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 830)
 • 21 listopada 2013 r. - ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289)
 • 1 grudnia 2013 r. - ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 941)
USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM:
 • 1 stycznia 2013 r. - ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951)
 • 21 stycznia 2013 r. - ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445)
 • 23 stycznia 2013 r. - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
 • 12 kwietnia 2013 r. - ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 405)
 • 24 listopada 2013 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238)
 • 8 kwietnia 2014 r. - ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379)
 • 1 lipca 2014 r. - ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446)
 • 25 września 2014 r. - ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379)
USTAWA O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA:

(nowy tekst jednolity)
 • 1 stycznia 2013 r. - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219)
 • 15 lutego 2013 r. - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 155)
USTAWA O NABYWANIU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW:
 • 1 maja 2014 r. - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)
USTAWA O KSZAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO:
 • 1 stycznia 2015 r. - ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427)
USTAWA O SCALANIU I WYMIANIE GRUNTÓW:
 • 16 października 2013 r. - ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. poz. 1157)
USTAWA O UJAWNIENIU W KSIĘGACH WIECZYSTYCH PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ORAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

(nowy tekst jednolity)

USTAWA - PRAWO BUDOWLANE:

(nowy tekst jednolity)
 • 19 stycznia 2014 r. - ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40)
KODEKS CYWILNY:

(nowy tekst jednolity)

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:

(nowy tekst jednolity)
 • 8 kwietnia 2014 r. - ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 379)
 • 10 kwietnia 2014 r. - ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 293)
USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO:

(nowy tekst jednolity)