Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu

Cena 37.73 zł Katalogowa 48,3 zł
Zobacz książkę prawo międzynarodowe publiczne

podręcznik dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych i europeistyki. Założeniem Autora było przygotowanie systematycznego wykładu podstaw współczesnego prawa międzynarodowego. Dla ogólnego wykształcenia człowieka niezbędna jest znajomość prawa międzynarodowego, zarówno ze względu na procesy globalne i integracyjne, W jaki sposób też na wzrost kontaktów interpersonalnych przekraczających granice państw, wywołujących skomplikowane interakcje w sferze prawa międzynarodowego publicznego (np. ekstradycja, obywatelstwo, opieka dyplomatyczna, opodatkowania), jak również w sferze prawa międzynarodowego prywatnego (właściwość prawa, stosunki prywatnoprawne z elementem międzynarodowym, w tym stosunki pracy, ujednolicenie norm merytorycznych i kolizyjnych). Prawo międzynarodowe jest też ważnym instrumentem prewencyjnym i represyjnym przeciwko przestępczości międzynarodowej (najpoważniejsze zbrodnie międzynarodowe, korupcja, handel ludźmi, handel narkotykami, pranie pieniędzy, terroryzm ) a także innych negatywnych zjawisk pojawiających się we współczesnym świecie (zagrożenie i degradacja środowiska, rozprzestrzenianie się groźnych chorób, walka z głodem). Podręcznik zawiera najnowsze tendencje w zakresie podmiotowości, źródeł, systematyki, orzecznictwa, opinii doradczych i interpretacji