Prawo międzynarodowe publiczne zagadnienia systemowe

Zobacz książkę prawo międzynarodowe publiczne

Obecne wydanie stanowi w istocie opis systemu prawa międzynarodowego. Wprowadziliśmy nowe elementy, wynikające z tego, że prawo międzynarodowe wkracza w ca także to nowe dziedziny, w doktrynie pojawiają się mniej lub bardziej uzasadnione poglądy, wymagające co najmniej wzmianki, ewoluuje orzecznictwo sądów międzynarodowych i krajowych. Zmodyfikowaliśmy znaczne partie książki, starając się uwzględnić bieżącą praktykę międzynarodową. Nadal uważamy, a może nawet utwierdzamy się w przekonaniu, że dopiero konfrontacja regulacji prawnych z praktycznym stosowaniem prawa prowadzi do pełnej wiedzy o naturze i literze prawa międzynarodowego. Uwzględniliśmy w ponadto większym stopniu bogatą literaturę przedmiotu, aczkolwiek nasz wybór i preferencje w tym zakresie są nadal subiektywne i dalekie od kompletności. Przemyśleliśmy propozycje i uwagi naszych Czytelników. W niektórych przypadkach uwzględniliśmy je, w innych pozostaliśmy przy naszych przekonaniach. Niezmienne pozostają jedynie fascynacja prawem międzynarodowym jako domeną badań naukowych, wiara w niezwykle istotne znaczenie prawa dla funkcjonowania współczesnego świata i stosunków międzynarodowych oraz przekonanie o jedności systemu tej dziedziny prawa.