Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach

Zobacz książkę prawo międzynarodowe publiczne

Drugie wydanie opracowania Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Zostało ono uaktualnione, poszerzone a także uzupełnione o nowe zagadnienia. Autorzy skoncentrowali się na tych kwestiach, które wzbudzają spory w doktrynie i orzecznictwie. W szczególności poszerzono zakres informacji dotyczących środków odwetowych, zarówno co do charakteru prawnego tej instytucji, genezy poszczególnych środków odwetowych, W jaki sposób i współczesnej dopuszczalności ich stosowania. Poczyniono również kilka spostrzeżeń związanych z rozwojem instytucji ratyfikacji umów międzynarodowych w ujęciu historycznym oraz skutków prawnych zgłoszenia sprzeciwu zwykłego do zastrzeżeń mających na celu uchylenie postanowień umowy międzynarodowej. Ponadto w odniesieniu do Unii Europejskiej omówiono zmiany dotyczące jej charakteru prawnego i struktury instytucjonalnej, które nabrały mocy prawnej wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Rozwinięto problematykę podmiotowości prawnomiędzynarodowej oraz uzupełniono o nowe zagadnienia rozdziały poświęcone międzynarodowemu prawu lotniczemu i kosmicznemu. W opracowaniu wykorzystano również podręczniki, monografie i prace zbiorowe, które pojawiły się na rynku po dniu książki pierwszego wydania niniejszego opracowania, oraz nowe akty prawa międzynarodowego. Bibliografię uzupełniono o najnowsze publikacje związane z tematyką podręcznika.