Prawo międzynarodowe publiczne Filipek

Testy. Kazusy. Słownik. Zadania i ćwiczenia. Leksykon
Zobacz książkę prawo międzynarodowe publiczne

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa a także aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wiedzę z danej dziedziny prawa.
Książka podzielona jest na:
- część pierwsza - Testy wraz z odpowiedziami - dotyczy wszystkich najważniejszych działów prawa międzynarodowego publicznego;
- część druga - Kazusy z rozwiązaniami - zawiera praktyczne problemy współczesnego prawa międzynarodowego narodów;
- część trzecia - Tablice - w przystępnej graficznej formie przedstawia kursowy materiał z omawianego przedmiotu;
- część czwarta - Słownik - zawiera omówienie najważniejszych pojęć i wyrażeń obcojęzycznych prawa międzynarodowego;
- część piąta - Zadania i ćwiczenia - pozwala utrwalić przyswajany materiał;
- część szósta - Leksykon obejmuje zarys historii prawa międzynarodowego publicznego.