Podręczniki z prawa międzynarodowego publicznego

Prawo międzynarodowe (dla odróżnienia od prawa prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Autorzy - Bierzanek, Sawicki, Barcik wytłumaczą w swoich podręcznikach szczegóły tego pojęcia

Prawo międzynarodowe publiczne - Prawo międzynarodowe publiczne podręczniki

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne zagadnienia systemowe
Prawo międzynarodowe publiczne zagadnienia systemowe

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325556655 Wydanie 2014

Obecne wydanie stanowi w istocie opis systemu prawa międzynarodowego. Wprowadziliśmy nowe elementy, wynikające z tego, że prawo międzynarodowe wkracza w coraz to nowe dziedziny, w doktrynie pojawiają się mniej lub bardziej uzasadnione poglądy ...

Zobacz Podręcznik prawa międzynarodowego Anotonowicz
Podręcznik prawa międzynarodowego Anotonowicz

LexisNexis Polska Isbn 9788327801197 Wydanie 2013

Autor omawia w nim podstawowe pojęcia, zasady i instytucje współczesnego prawa międzynarodowego publicznego. Zwięzłe i klarowne ujęcie tematu oraz przystępny styl sprawiają, że z podręcznika mogą korzystać nie tylko studenci kierunków p ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne Góralczyk
Prawo międzynarodowe publiczne Góralczyk

LexisNexis Polska Isbn 9788327801012 Wydanie 2013

Podręcznik w zarysie stanowi pełny wykład dotyczący prawa publicznego międzynarodowego. W piętnastym wydaniu, uaktualnionym i rozszerzonym, omówiono podstawowe problemy związane z przyjęciem przez Polskę nowych ustaw: o prawie prywatnym mi ...

Zobacz Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć
Leksykon prawa międzynarodowego publicznego 100 podstawowych pojęć

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325528393 Wydanie 2012

Leksykon prawa międzynarodowego publicznego zawiera 100 wybranych, ważniejszych pojęć z tej dziedziny prawa, ułożonych w porządku alfabetycznym. Zamieszczone informacje i analizy oraz zestawienia literatury dotyczącej prezentowanych haseł mo ...

Zobacz Prawo międzynarodowe Plansze Becka
Prawo międzynarodowe Plansze Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325525828 Wydanie 2011

Seria ta opiera się na prezentacji wiadomości w tablicach, schematach i wykresach, stanowiących samodzielne całości, w dominującym układzie: jedno zagadnienie - jedna strona ...

Zobacz PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE
PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566463 Wydanie 2014

...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne Barcik
Prawo międzynarodowe publiczne Barcik

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566463 Wydanie 2014

Podręcznik napisany został głównie z myślą o studentach prawa i administracji. Zawiera on przystępną i klarowną analizę zagadnień prawa międzynarodowego. W książce znajdują się również liczne odniesienia do praktyki stosunków międ ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne Daranowski
Prawo międzynarodowe publiczne Daranowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325519377 Wydanie 2011

Prawo międzynarodowe publiczne to pierwsze od ponad czterdziestu lat tak obszerne opracowanie dorobku orzeczniczego sądów międzynarodowych pojawiające się na polskim rynku. Koncentrując się przede wszystkim na orzecznictwie sądów haskich St ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788376205847 Wydanie 2011

Podręcznik stanowi pełny wykład dotyczący prawa publicznego międzynarodowego. W książce, uaktualnionym i rozszerzonym, omówiono m.in. charakterystyczne cechy podmiotowości Suwerennego Zakonu Kawalerów Maltańskich, podstawowe reguły postę ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach
Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach

LexisNexis Polska Isbn 9788378062639 Wydanie 2012

Drugie wydanie opracowania Prawo\r\nmiędzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Zostało ono\r\nuaktualnione, poszerzone oraz uzupełnione o nowe zagadnienia.\r\nAutorzy skoncentrowali się na tych kwestiach, które wzbudzają spory\r\nw doktrynie ...