Podręczniki z prawa międzynarodowego publicznego

Prawo międzynarodowe (dla odróżnienia od prawa prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Autorzy - Bierzanek, Sawicki, Barcik wytłumaczą w swoich podręcznikach szczegóły tego pojęcia

Prawo międzynarodowe publiczne - Prawo międzynarodowe publiczne podręczniki

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne
Prawo międzynarodowe publiczne

Wolters Kluwer Isbn 9788373342941 Wydanie 2004

Dłuższy okres realizacji zamówienia - około 7 dni. Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz stosunków międzynarod ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074599 Wydanie 2017

Wydanie podręcznika z prawa międzynarodowego zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawnym, a także negatywne skutki p ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne Łazowski
Prawo międzynarodowe publiczne Łazowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288125 Wydanie 2018

W podręczniku Prawo międzynarodowe publiczne zawiera omówienie problematyki: źródeł prawa międzynarodowego publicznego, przedmiotem tego systemu prawnego oraz odpowiedzialności międzynarodowej i sposobów rozstrzygania sporów. W toku rozwa ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne Barcik
Prawo międzynarodowe publiczne Barcik

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595975 Wydanie 2017

Podręcznik napisany został głównie z myślą o studentach prawa i administracji. Zawiera on przystępną i klarowną analizę zagadnień prawa międzynarodowego. W książce znajdują się również liczne odniesienia do praktyki stosunków międ ...

Zobacz Prawo europejskie Boć
Prawo europejskie Boć

Kolonia Limited - Wrocław Isbn 8388166425 Wydanie 2002

Geneza i zmiany jakościowe oraz traktaty założycielskie Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskie. Prawo europejskie Boć ...

Zobacz Prawo międzynarodowe
Prawo międzynarodowe

Książka i Wiedza Spółdzielnia Wydawniczo Handlowa Isbn 9788305136037 Wydanie 2011

Treścią książki jest całokształt współczesnego prawa międzynarodowego oraz zwięzły zarys jego historii. Podręcznik Malcolma N. Shawa może być wykorzystywany jako cenna pomoc naukowa. Przede wszystkim jest ważnym źródłem wiedzy dla s ...

Zobacz Prawo międzynarodowe
Prawo międzynarodowe

Książka i Wiedza Spółdzielnia Wydawniczo Handlowa Isbn 8305134628 Wydanie 2006

prawo międzynarodowe podręcznik stosunki międzynarodowe Treścią książki Malcolma N. Shawa jest całokształt współczesnego prawa międzynarodowego oraz zwięzły zarys jego historii. W podręczniku zostały omówione m.in. następujące zag ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326482021 Wydanie 2015

Podręcznik w zarysie stanowi pełny wykład dotyczący prawa publicznego międzynarodowego. \r\n W wydaniu 16. podręcznika w odniesieniu do prawa zwyczajowego jako jednego z głównych źródeł prawa międzynarodowego sprecyzowano pojęcie szeroko r ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu
Prawo międzynarodowe publiczne zarys wykładu

Wydawnictwo TNOiK Isbn 8372853301 Wydanie 2007

podręcznik dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych i europeistyki. Założeniem Autora było przygotowanie systematycznego wykładu podstaw współczesnego prawa międzynarodowego. Dla ogólnego wykształcenia człowieka niezbędna je ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne Filipek
Prawo międzynarodowe publiczne Filipek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325562182 Wydanie 2014

Repetytoria C.H. Beck adresowane są do studentów prawa oraz aplikantów. Pomagają one w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do egzaminów i kolokwiów. Materiał poszczególnych pozycji, jego ujęcie oraz układ porządkują i sprawdzają wied ...