Prawo międzynarodowe gospodarcze Beck

Cena 44.93 zł Katalogowa 59 zł

Podręcznik z prawa międzynarodowego gospodarczego obejmuje swym zakresem problematykę regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m.in.:
- reguły międzynarodowego handlu towarami i usługami,
- zakres i środki ochrony inwestycji zagranicznych,
- warunki i sposoby udzielania międzynarodowej pomocy finansowej państwom.

Podręcznik zainteresuje nie tylko studentów prawa, ekonomii i stosunków międzynarodowych, ale może być również pomocny dla praktyków obrotu gospodarczego, urzędników i wszystkich zainteresowanych gospodarką światową.